e-obrazec 896 - Predlog za uvedbo komasacijskega postopka ...
Oglaševanje na Informiran.si
Izdelava dokumenta po naročilu

Če dokumenta, ki ga potrebujete, niste našli na našem portalu, nam pošljite opis in izdelali ga bomo individualno:

Pošljite podatke
[Kliknite tu]

Državna uprava in občine / Kmetijstvo16. januar 2017 | Prijava |
RUBRIKE
Avtomobili
Delo in zaposlovanje
Dopisi, opomini in pooblastila
Družba
Državna uprava in občine
Gospodarstvo
Izvršbe
Kazniva dejanja in prekrški
Ločitveni postopki
Nepremičnine
Osebni stečaj
Pogodbe
Pravilniki (interni akti) v podjetju
Pravne zadeve
Računovodstvo in davki
Stečaj in prisilna poravnava
Šolstvo
Turizem
Kako do pravnega dokumenta?
Načini plačila
Video navodila za uporabo portala
Pogosta vprašanja uporabnikov
Zakaj e-obrazce uporablja že več kot 82.000 registriranih uporabnikov?

"Super ste nimam besed, hitri točni in splošno odlični pri delu katerega opravljate. Hvala ker ste tu!!!!"

Valdet
Pravni nasvet po e-Pošti
paket OSEBNI STEČAJ
BREZPLAČNI pravni e-priročniki
Pravni nasveti
Članki in nasveti
Davčne olajšave za RR projekte
Izdelava pogodb po naročilu
Splošni pogoji
Piškotki
Koristne povezave
Sponzorirane povezave:
Potrebujete pravni dokument?
Zakaj ga ne bi izdelali sami in tako prihranili čas, denar in živce?

Kako lahko sam izdelam pravni dokument?

Izpolnite spodnji e-obrazec. Na podlagi odgovorov, ki jih boste vnesli, bo sistem sam izdelal in vsebinsko prilagodil Vaš dokument. Tega boste po končanem postopku tako lahko preprosto natisnili in uporabili. Tako lahko do dokumenta, ki ga potrebujete pridete v le nekaj minutah.

Končni izdelan dokument bo vseboval Vaše podatke, prav tako pa bo glede na Vaše odgovore prilagojena tudi sama vsebina Vašega dokumenta. Tako bo dokument ustrezal Vaši individualni situaciji.

Poleg izdelanega dokumenta boste prejeli tudi brezplačna navodila, kako izdelani dokument uporabiti in kakšni so nadaljni postopki.


Potrebujete pomoč oz. več informacij?
01 / 511 42 60  info@informiran.si
051 / 204 821  kontaktni obrazec
Dokument: Predlog za uvedbo komasacijskega postopka


Opis: Gre za postopek, urejen z Zakonom o kmetijskih zemljiščih, v katerem se zemljišča na določenem območju zložijo in ponovno razdelijo med prejšnje lastnike tako, da dobi vsak čimbolj zaokrožena zemljišča. Predmet komasacije so kmetijska zemljišča, lahko pa tudi gozdovi, nezazidana stavbna in druga zemljišča na komasacijskem območju ter naprave na teh zemljiščih (t.i. komasacijski sklad).

Predlog za uvedbo komasacijskega postopka se lahko vloži, če se s komasacijo strinjajo lastniki kmetijskih zemljišč, ki imajo v lasti več kot 80% površin zemljišč na predvidenem komasacijskem območju.
Vnesite ime in priimek ali naziv pravne osebe, ki vlaga predlog za uvedbo komasacijskega postopka.

 
 
Če vlagate predlog za uvedbo komasacijskega postopka preko zakonitega zastopnika, vnesite njegovo ime in priimek ali naziv.
(če predlog vlagate sami, vnesite znak - )

 
 
Vnesite naslov vložnika predloga.
(ulica, hišna številka, poštna številka, kraj pr. Kamniška ulica 15, 1000 Ljubljana)

 
 
Vnesite telefonsko številko vložnika predloga za uvedbo komasacijskega postopka.

 
 
Izberite pristojno upravno enoto, na kateri boste oddali predlog.

 
 
Navedite, kateri komasacijski odbor predlaga uvedbo komasacijskega postopka.

 
 
Vnesite, v kateri k.o. se predlaga uvedba komasacijskega postopka.

 
 
Opišite meje komasacijskega območja.

 
 
Vnesite skupno površino komasacijskega območja.
(brez oznake enote za hektar- Ha)

 
 
Ali kot obvezno prilogo k predlogu za uvedbo komasacijskega postopka prilagate prikaz obstoječega lastninskega stanja (dokaz o lastništvu za posameznega komasacijskega udeleženca)?
DA
NE

 
 
Ali kot obvezno prilogo k predlogu za uvedbo komasacijskega postopka prilagate seznam lastnikov zemljišč s podatki o površinah, ki jih imajo v lasti na predvidenem komasacijskem območju s podpisano izjavo za uvedbo komasacijskega območja?
DA
NE

 
 
Ali kot obvezno prilogo k predlogu za uvedbo komasacijskega postopka prilagate predvidene meje komasacijskega območja?
DA
NE

 
 
Ali kot obvezno prilogo k predlogu za uvedbo komasacijskega postopka prilagate izvleček iz planskega akta lokalne skupnosti, ki se nanaša na komasacijsko območje?
DA
NE

 
 
Ali kot obvezno prilogo k predlogu za uvedbo komasacijskega postopka prilagate predlog idejne zasnove ureditve komasacijskega območja, ki je usklajen z veljavnim prostorskim planom in drugimi sočasnimi agrarnimi operacijami?
DA
NE

 
 
Ali kot obvezno prilogo k predlogu za uvedbo komasacijskega postopka prilagate predvidene meje ureditve zemljiškega katastra znotraj območja komasacije?
DA
NE

 
 
Ali kot obvezno prilogo k predlogu za uvedbo komasacijskega postopka prilagate oceno pričakovanih učinkov komasacije?
DA
NE

 
 
Ali kot obvezno prilogo k predlogu za uvedbo komasacijskega postopka prilagate imena članov komasacijskega odbora?
DA
NE

 
 
Ali kot obvezno prilogo k predlogu za uvedbo komasacijskega postopka prilagate finančno konstrukcijo pokrivanja stroškov?
DA
NE

 
 
Ali kot obvezno prilogo k predlogu za uvedbo komasacijskega postopka prilagate ime in naslov oziroma podjetje in sedež izbranega izvajalca geodetskih del?
DA
NE

 
 
Ali kot obvezno prilogo k predlogu za uvedbo komasacijskega postopka prilagate ime in naslov investitorja komasacije, ki mora biti pravna oseba ter njegovo soglasje, da prevzema pravice, obveznosti in odgovornosti, ki izhajajo iz investitorstva komasacij?
DA
NE

 
 
Vnesite kraj in datum vložitve predloga za uvedbo komasacijskega postopka na pristojno upravno enoto.
(kraj in datum ločite z vejico npr. Ljubljana, 20. maj 2005)

 
 
Nazaj
Naprej

Korak 4/5
Predviden čas izpolnjevanja
5 minut
Storitev vsebuje:
Individualno izdelan dokument, pripravljen za tisk
Navodila za uporabo dokumenta
Vzorec končnega dokumenta:
Predlog za uvedbo komasacijskega postopka - Gre za postopek, urejen z Zakonom o kmetijskih zemljiščih, v katerem se zemljišča na določenem območju zložijo in ponovno razdelijo med prejšnje lastnike tako, da dobi vsak čimbolj zaokrožena zemljišča. Predmet komasacije so kmetijska zemljišča, lahko pa tudi gozdovi, nezazidana stavbna in druga zemljišča na komasacijskem območju ter naprave na teh zemljiščih (t.i. komasacijski sklad).

Predlog za uvedbo komasacijskega postopka se lahko vloži, če se s komasacijo strinjajo lastniki kmetijskih zemljišč, ki imajo v lasti več kot 80% površin zemljišč na predvidenem komasacijskem območju.
Zakaj uporabiti
e-obrazec?

Pogosto menimo, da potrebujemo le nek vzorec, pribljižek dokumenta, da lahko opravimo določen posel.

Vendar običajno ni tako.

Vsak pravni dokument mora biti pripravljen v skladu s pravnimi predpisi, saj lahko le tako zavarujemo svoje interese in brez težav izpeljemo postopke.

e-obrazec poskrbi, da sami, brez pravnega znanja izdelate takšen dokument, saj namesto Vas v le nekaj minutah samodejno izdela in vsebinsko prilagodijo Vaš dokument, tako da vsebinsko ustreza Vaši konkretni situaciji...


e-obrazec 896 - Predlog za uvedbo komasacijskega postopka e-obrazec 896 - Predlog za uvedbo komasacijskega postopka e-obrazec 896 - Predlog za uvedbo komasacijskega postopka

Izdelava pravnih dokumentov - Pravni nasvet po e-Pošti - Brezplačni e-Priročniki - Članki in nasveti - Oglaševanje

Kontakt in pomoč uporabnikom: Kontaktni obrazec I T: 01 / 511 42 60 I M: 051 / 204 821 I info@informiran.si

© INform, pretok znanja d.o.o. 2004-2017. Vse pravice pridržane.