e-obrazec 774 - Asignacijska pogodba (asignacija) ...
Oglaševanje na Informiran.si
Izdelava dokumenta po naročilu

Če dokumenta, ki ga potrebujete, niste našli na našem portalu, nam pošljite opis in izdelali ga bomo individualno:

Pošljite podatke
[Kliknite tu]

Pogodbe / Gospodarske pogodbe17. januar 2017 | Prijava |
RUBRIKE
Avtomobili
Delo in zaposlovanje
Dopisi, opomini in pooblastila
Družba
Državna uprava in občine
Gospodarstvo
Izvršbe
Kazniva dejanja in prekrški
Ločitveni postopki
Nepremičnine
Osebni stečaj
Pogodbe
Pravilniki (interni akti) v podjetju
Pravne zadeve
Računovodstvo in davki
Stečaj in prisilna poravnava
Šolstvo
Turizem
Kako do pravnega dokumenta?
Načini plačila
Video navodila za uporabo portala
Pogosta vprašanja uporabnikov
Zakaj e-obrazce uporablja že več kot 82.000 registriranih uporabnikov?

"Super ste nimam besed, hitri točni in splošno odlični pri delu katerega opravljate. Hvala ker ste tu!!!!"

Valdet
Pravni nasvet po e-Pošti
paket OSEBNI STEČAJ
BREZPLAČNI pravni e-priročniki
Pravni nasveti
Članki in nasveti
Davčne olajšave za RR projekte
Izdelava pogodb po naročilu
Splošni pogoji
Piškotki
Koristne povezave
Sponzorirane povezave:
Potrebujete pravni dokument?
Zakaj ga ne bi izdelali sami in tako prihranili čas, denar in živce?

Kako lahko sam izdelam pravni dokument?

Izpolnite spodnji e-obrazec. Na podlagi odgovorov, ki jih boste vnesli, bo sistem sam izdelal in vsebinsko prilagodil Vaš dokument. Tega boste po končanem postopku tako lahko preprosto natisnili in uporabili. Tako lahko do dokumenta, ki ga potrebujete pridete v le nekaj minutah.

Končni izdelan dokument bo vseboval Vaše podatke, prav tako pa bo glede na Vaše odgovore prilagojena tudi sama vsebina Vašega dokumenta. Tako bo dokument ustrezal Vaši individualni situaciji.

Poleg izdelanega dokumenta boste prejeli tudi brezplačna navodila, kako izdelani dokument uporabiti in kakšni so nadaljni postopki.


Potrebujete pomoč oz. več informacij?
01 / 511 42 60  info@informiran.si
051 / 204 821  kontaktni obrazec
Dokument: Asignacijska pogodba (asignacija)


Opis: Gre za posel med tremi strankami, s pomočjo katerega poenostavijo izpolnitev medsebojnih obveznosti. Če je prva dolžna drugi, druga pa tretji, se s pomočjo te pogodbe dogovorijo, da prva izpolni svojo obveznost neposredno tretji in tako plača svoj dolg do druge, izpolnjena pa je tudi obveznost druge stranke do tretje.

Paziti je treba samo na višino medsebojnih obveznosti. Če je dolg prve stranke do druge večji od dolga druge stranke do tretje, potem mora prva stranka razliko še vedno plačati drugi stranki. V primeru, da je dolg prve stranke manjši od dolga druge stranke, pa mora razliko do višine svoje obveznosti tretji stranki še vedno plačati druga stranka.

Bistvena prednost in ugodnost te pogodbe je v tem, da se z enim plačilom izpolnita dve obveznosti.

Pogodba je sestavljena po bistvenih določbah OZ, ki jih za ta posel ni mogoče spreminjati, ker sicer nakazilo ni popolno.
V tem delu boste navedli potrebne podatke o strankah te pogodbe. Obrazec je enak ne glede na to, ali so stranke fizične (posamezniki) ali pravne (podjetja, društva itd.) osebe.

Napišite ime in priimek ali naziv nakazanca (asignata).
Nakazanec (asignat) je tista stranka pogodbe, ki je drugi stranki dolžna določeno vsoto denarja.

 
 
Napišite točen naslov ali sedež nakazanca po naslednjem vrstnem redu: ulica ali kraj, hišna številka, poštna številka, naziv pošte.

 
 
Napišite davčno številko nakazanca.

 
 
Napišite EMŠO ali matično številko nakazanca.

 
 
Napišite ime in priimek ali naziv nakazovalca (asignanta).
Nakazovalec (asignant) je tisti, ki ima hkrati terjatev proti prvi stranki (nakazancu) in obveznost proti tretji stranki tega posla (prejemniku nakazila).

 
 
Napišite točen naslov ali sedež nakazovalca po naslednjem vrstnem redu: ulica ali kraj, hišna številka, poštna številka, naziv pošte.

 
 
Napišite davčno številko nakazovalca.

 
 
Napišite EMŠO ali matično številko nakazovalca.

 
 
Napišite ime in priimek ali naziv prejemnika nakazila (asignatarja).
Prejemnik nakazila (asignatar) je tista stranka te pogodbe, ki ima terjatev proti drugi stranki (nakazovalcu), vendar s podpisom te pogodbe pristane, da ji jo namesto druge stranke izpolni prva (nakazanec).

 
 
Napišite točen naslov ali sedež prejemnika nakazila po naslednjem vrstnem redu: ulica ali naselje, hišna številka, poštna številka,naziv pošte.

 
 
Napišite davčno številko prejemnika nakazila.

 
 
Napišite EMŠO ali matično številko prejemnika nakazila.

 
 
V tem delu boste navedli točne podatke o podlagi in višini dolga nakazanca do nakazovalcu in nakazovalca do prejemnika nakazila.

Napišite točno podlago, po kateri ima nakazanec dolg do nakazovalca.
Če gre za pogodbo, napišite točen naziv pogodbe in s katerega dne je (datum pogodbe).
Če gre za ustni dogovor, napišite dogovor o čem (npr. dogovor o popravi avtomobila) in s katerega dne je. Če datuma ne veste, napišite samo dogovor.
Če gre za kakšno drugo podlago (račun, sodba ali kakšna druga listina), napišite njeno točno ime, številko, če jo ima, ali druge znake, po kateri jo prepoznate, in s katerega dne je.

 
 
Napišite točen znesek nakazančevega dolga do nakazovalca (navedite tudi valuto, npr. SIT, EUR, ...).

 
 
Napišite točno podlago, po kateri ima nakazovalec dolg do prejemnika nakazila.
Če gre za pogodbo, napišite točen naziv pogodbe in s katerega dne je (datum pogodbe).
Če gre za ustni dogovor, napišite dogovor o čem (npr. dogovor o popravi avtomobila) in s katerega dne je. Če datuma ne veste, napišite samo dogovor.
Če gre za kakšno drugo podlago (račun, sodba ali kakšna druga listina), napišite njeno točno ime, številko, če jo ima, ali druge znake, po kateri jo prepoznate, in s katerega dne je.

 
 
Napišite točen znesek nakazovalčevega dolga do prejemnika nakazila (navedite tudi valuto, npr. SIT, EUR, ...).

 
 
Izberite, čigav dolg je višji oziroma ali sta dolga (obveznosti) morda enaka.
To vprašanje je potrebno zaradi nadaljnje sestave pogodbe.
Dolg nakazanca je višji
Dolg nakazovalca je višji
Dolgova sta enaka (enako visoka)

 
 
Nazaj
Naprej

Korak 1/5
Predviden čas izpolnjevanja
10 minut
Storitev vsebuje:
Individualno izdelan dokument, pripravljen za tisk
Navodila za uporabo dokumenta
Vzorec končnega dokumenta:
Asignacijska pogodba (asignacija) - Gre za posel med tremi strankami, s pomočjo katerega poenostavijo izpolnitev medsebojnih obveznosti. Če je prva dolžna drugi, druga pa tretji, se s pomočjo te pogodbe dogovorijo, da prva izpolni svojo obveznost neposredno tretji in tako plača svoj dolg do druge, izpolnjena pa je tudi obveznost druge stranke do tretje.

Paziti je treba samo na višino medsebojnih obveznosti. Če je dolg prve stranke do druge večji od dolga druge stranke do tretje, potem mora prva stranka razliko še vedno plačati drugi stranki. V primeru, da je dolg prve stranke manjši od dolga druge stranke, pa mora razliko do višine svoje obveznosti tretji stranki še vedno plačati druga stranka.

Bistvena prednost in ugodnost te pogodbe je v tem, da se z enim plačilom izpolnita dve obveznosti.

Pogodba je sestavljena po bistvenih določbah OZ, ki jih za ta posel ni mogoče spreminjati, ker sicer nakazilo ni popolno.
Cena:39,89 EUR (399 točk)
Zakaj uporabiti
e-obrazec?

Pogosto menimo, da potrebujemo le nek vzorec, pribljižek dokumenta, da lahko opravimo določen posel.

Vendar običajno ni tako.

Vsak pravni dokument mora biti pripravljen v skladu s pravnimi predpisi, saj lahko le tako zavarujemo svoje interese in brez težav izpeljemo postopke.

e-obrazec poskrbi, da sami, brez pravnega znanja izdelate takšen dokument, saj namesto Vas v le nekaj minutah samodejno izdela in vsebinsko prilagodijo Vaš dokument, tako da vsebinsko ustreza Vaši konkretni situaciji...


e-obrazec 774 - Asignacijska pogodba (asignacija) e-obrazec 774 - Asignacijska pogodba (asignacija) e-obrazec 774 - Asignacijska pogodba (asignacija)

Izdelava pravnih dokumentov - Pravni nasvet po e-Pošti - Brezplačni e-Priročniki - Članki in nasveti - Oglaševanje

Kontakt in pomoč uporabnikom: Kontaktni obrazec I T: 01 / 511 42 60 I M: 051 / 204 821 I info@informiran.si

© INform, pretok znanja d.o.o. 2004-2017. Vse pravice pridržane.