e-obrazec 1575 - Tožba delavca zoper delodajalca za izplačilo plače, regresa, malice in prevoza ter odpravnine ...
Oglaševanje na Informiran.si
Izdelava dokumenta po naročilu

Če dokumenta, ki ga potrebujete, niste našli na našem portalu, nam pošljite opis in izdelali ga bomo individualno:

Pošljite podatke
[Kliknite tu]

Delo in zaposlovanje / Delavci / Tožbe24. februar 2017 | Prijava |
RUBRIKE
Avtomobili
Delo in zaposlovanje
Dopisi, opomini in pooblastila
Družba
Državna uprava in občine
Gospodarstvo
Izvršbe
Kazniva dejanja in prekrški
Ločitveni postopki
Nepremičnine
Osebni stečaj
Pogodbe
Pravilniki (interni akti) v podjetju
Pravne zadeve
Računovodstvo in davki
Stečaj in prisilna poravnava
Šolstvo
Turizem
Kako do pravnega dokumenta?
Načini plačila
Video navodila za uporabo portala
Pogosta vprašanja uporabnikov
Zakaj e-obrazce uporablja že več kot 82.000 registriranih uporabnikov?

"Super ste nimam besed, hitri točni in splošno odlični pri delu katerega opravljate. Hvala ker ste tu!!!!"

Valdet
Pravni nasvet po e-Pošti
paket OSEBNI STEČAJ
BREZPLAČNI pravni e-priročniki
Pravni nasveti
Članki in nasveti
Davčne olajšave za RR projekte
Izdelava pogodb po naročilu
Splošni pogoji
Piškotki
Koristne povezave
Sponzorirane povezave:
Potrebujete pravni dokument?
Zakaj ga ne bi izdelali sami in tako prihranili čas, denar in živce?

Kako lahko sam izdelam pravni dokument?

Izpolnite spodnji e-obrazec. Na podlagi odgovorov, ki jih boste vnesli, bo sistem sam izdelal in vsebinsko prilagodil Vaš dokument. Tega boste po končanem postopku tako lahko preprosto natisnili in uporabili. Tako lahko do dokumenta, ki ga potrebujete pridete v le nekaj minutah.

Končni izdelan dokument bo vseboval Vaše podatke, prav tako pa bo glede na Vaše odgovore prilagojena tudi sama vsebina Vašega dokumenta. Tako bo dokument ustrezal Vaši individualni situaciji.

Poleg izdelanega dokumenta boste prejeli tudi brezplačna navodila, kako izdelani dokument uporabiti in kakšni so nadaljni postopki.


Potrebujete pomoč oz. več informacij?
01 / 511 42 60  info@informiran.si
051 / 204 821  kontaktni obrazec
Dokument: Tožba delavca zoper delodajalca za izplačilo plače, regresa, malice in prevoza ter odpravnine


Opis: S to tožbo delavec sproži individualni delovni spor proti bivšemu delodajalcu, ker mu ta ni izplačal plače, potnih stroškov oziroma stroškov prehrane med delom in/ali enega ali več regresov za letni dopust ter odpravnine ob prenehanju delovnega razmerja v skladu z delovnopravno zakonodajo.

Delodajalec mora delavcu izplačati regres za letni dopust najkasneje do 1. julija tekočega koledarskega leta oziroma izjemoma najkasneje do 1. novembra tekočega koledarskega leta, če je tako določeno s kolektivno pogodbo na ravni dejavnosti in če ima delodajalec resne likvidnostne težave.

Regres mora znašati najmanj toliko, kot znaša minimalna plača v Republiki Sloveniji. V primeru sorazmernega dela letnega dopusta pa ima delavec pravico le do sorazmernega dela regresa.

Terjatve iz delovnega razmerja zastarajo v roku petih let, zato je treba tožbo vložiti v roku 5 let.
Dokument je usklajen z najnovejšimi spremembani Zakona o delovnih razmerjihDokument je usklajen z najnovejšimi spremembami Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1).

Izberite delovno sodišče, ki je krajevno pristojno za to tožbo.
Za odločanje v tem sporu je poleg sodišča, ki je splošno krajevno pristojno za toženo stranko (to je sodišče glede na kraj sedeža delodajalca), pristojno tudi sodišče, na območju katerega se opravlja ali se je opravljalo delo ali bi se moralo opravljati delo, ter sodišče, na območju katerega je bilo sklenjeno delovno razmerje. Izberete lahko katerokoli od teh sodišč. V postopku v delovnih sporih se stranke oziroma udeleženci ne morejo sporazumeti o krajevni pristojnosti.

V Sloveniji imamo štiri delovna sodišča, in sicer: 1. Delovno sodišče v Celju, s sedežem v Celju, pristojno za območje sodnega okrožja Celje; 2. Delovno sodišče v Kopru, s sedežem v Kopru, pristojno za območje sodnih okrožij Koper in Nova Gorica; 3. Delovno in socialno sodišče v Ljubljani, s sedežem v Ljubljani, pristojno za odločanje v delovnih sporih za območje sodnih okrožij Kranj, Krško, Ljubljana in Novo mesto in 4. Delovno sodišče v Mariboru, s sedežem v Mariboru, pristojno za območje sodnih okrožij Maribor, Murska Sobota, Ptuj in Slovenj Gradec.

 
 
Navedite datum sklenitve delovnega razmerja pri delodajalcu.

 
 
Vpišite ime in priimek tožeče stranke (ime in priimek delavca).
Primer: Peter Delal

 
 
Navedite datum, ko je delavcu prenehalo delovno razmerje pri tem delodajalcu - toženi stranki.

 
 
Vpišite naslov (ulico oziroma kraj in hišno številko) prebivališča delavca.
Primer: Jenkova ulica 7

 
 
Izberite poštno številko in naziv pošte prebivališča delavca.
Primer: 2000 Maribor

 
 
Označite način prenehanja delavčeve pogodbe o zaposlitvi.

 
 
Kako se glasi naziv tožene stranke - delodajalca (naziv podjetja)?
Navedite ime in priimek oziroma firmo delodajalca.
Primer: Medved d.o.o. ali Janez Medved s.p.

 
 
Vpišite ulico oziroma kraj in hišno številko kjer ima delodajalec prebivališče oziroma sedež?
Primer: Medvedova 7

 
 
Izberite poštno številko in naziv pošte prebivališča oziroma sedeža delodajalca.

 
 
Navedite, na katero plačilno obdobje se nanaša neplačana terjatev, ki jo imate do delodajalca.
Navedite na primer:
obdobje od .... do....... ali
mesec ......
Primer:
"obdobje od 1.8.2005 do 30.8.2005" ali "mesec avgust 2005"

 
 
Navedite datum, do katerega naj bi delavec dobil izplačane vtoževane terjatve.
Plača se izplačuje najkasneje 18 dni po preteku plačilnega obdobja. Plačilno obdobje ne sme biti daljše od enega meseca. Običajno delodajalci izplačujejo plače 15. v mesecu za pretekli mesec.

Primer: 15.9.2005

 
 
Vpišite datum prvega naslednjega dne, ki sledi dnevu, do katerega bi moral delodajalec nakazati delavcu vtoževane denarne terjatve.
Primer: če bi moral delodajalec terjatve nakazati 15.9.2005, je prvi naslednji dan, ki sledi temu dnevu, 16.9.2005
Več

 
 
Navedite, kateri dokazi oziroma listine bi lahko sodišču pomagali k rešitvi spora.
Kopije listin priložite k tožbi v dveh izvodih - en izvod potrebuje sodišče, drugega pa tožena stranka (delodajalec).
Dokaze pišite v alinejah, in sicer vsak dokaz - listino v svoji vrstici.

Pomembno: navedite tudi dokaze, s katerimi razpolaga tožena stranka (delodajalec), če so pomembni za odločitev sodišča.
Primer:
- pogodba o zaposlitvi
- listina o odpovedi pogodbe o zaposlitvi
- evidenca o prisotnosti delavca v tem vtoževanem obdobju na delu - sodišču naj jo predloži tožena stranka
Več

 
 
Navedite bruto mesečni znesek neizplačane plače, ki jo delavec zahteva s tožbo.
Navedite znesek terjatve v EUR. Navedite znesek, brez oznake valute EUR.
Primer: 2.000,00

 
 
V nekaj stavkih obrazložite zahtevek delavca v zvezi z neizplačano plačo. Sodišču napišite argumente, ki nakazujejo, da bi delavcu delodajalec moral plačati to terjatev. Ne pozabite navesti, na katero plačilno obdobje (od ... do.... ali napišite samo mesec in letnico) se nanaša zahtevek.
Pišite v celih stavkih.

Primer: Tožeča stranka pojasnjuje, da bi moral delodajalec plačati plačo za mesec avgust 2005 skladno s pogodbo o zaposlitvi do 18. v koledarskem mesecu, kar pomeni najkasneje do 18.9.2005. Ko je prišel delodajalec v zamudo z izplačilom plače, je tožeča stranka naprej nekaj časa čakala na izplačilo. Ko pa je minilo 14 dni, je tožeča stranka poklicala odgovorno osebo Marto Sodar, ki se ukvarja z izplačevanjem plač, le-ta pa je tožeči stranki pojasnila, da ............. Iz pogodbe o zaposlitvi izhaja, da znaša plača tožnika 2.000 EUR bruto, zato je delavec postavil tudi tožbeni zahtevek v tej višini.
Več

 
 
Navedite znesek neizplačanih potnih stroškov - to je stroškov za prevoz na delo in z dela.
Navedite znesek terjatve v EUR. Navedite le znesek, brez oznake valute EUR.
Primer: 500,00

 
 
V nekaj stavkih obrazložite zahtevek delavca v zvezi z neizplačanimi stroški za prevoz na delo in z dela. Sodišču napišite argumente, ki nakazujejo, da bi delavcu delodajalec moral plačati to terjatev. Ne pozabite navesti, od kod prihajate na delo, opišite, kakšni stroški vam pri tem nastajajo - relacija, cena itd.
Pišite v celih stavkih.

Primer: Skladno s pogodbo o zaposlitvi, ki jo ima tožeča stranka, naj bi tožena stranka za stroške za prevoz in z dela prejela ..... EUR na dan. Dnevni stroški predstavljajo avtobusni prevoz od .... do ....

 
 
Vpišite znesek neizplačanih stroškov za prehrano med delom, ki jih delavec zahteva s tožbo.
Navedite znesek terjatve v EUR. Navedite znesek, brez oznake valute EUR.
Primer: 150,00

 
 
V nekaj stavkih obrazložite zahtevek delavca v zvezi z neizplačanimi stroški za prehrano med delom. Sodišču napišite argumente, ki nakazujejo, da bi delavcu delodajalec moral plačati to terjatev. Ne pozabite navesti, na katero plačilno obdobje (od ... do .... ali napišite samo mesec in letnico) se nanaša zahtevek.
Pišite v celih stavkih.

Primer: Skladno s pogodbo o zaposlitvi, ki jo ima tožeča stranka, naj bi tožena stranka za stroške prehrane izplačevala ..... EUR na dan. Ker je bila tožena stranka v tem vtoževanem obdobju na delovnem mestu 20-krat, znaša strošek prehrane ..... Najprej je tožeča stranka zamujala s plačilom teh stroškov le nekaj dni, sedaj pa s stroški za prehrano zamuja že .........

 
 
Navedite bruto znesek odpravnine, ki jo delavec zahteva s tožbo.
Navedite znesek terjatve v EUR. Navedite znesek, brez oznake valute EUR.

 
 
V nekaj stavkih obrazložite zahtevek delavca v zvezi z neizplačano odpravnino. Podobno kot pri utemeljitvi terjatve iz naslova neizplačane plače, napišite argumente, ki nakazujejo, da bi delavcu delodajalec moral plačati to terjatev.

 
 
Na katerem delovnem mestu ste bili zaposleni?
Primer: natakar

 
 
Izberite, koliko regresov boste s tožbo zahtevali.
Delavcu pri delodajalcu pripada en regres na leto. Paziti je potrebno na dejstvo, da terjatve iz delovnega razmerja zastarajo v roku petih let. To pomeni, da bo tožbeni zahtevek delavca po poteku tega roka zavrnjen, če se bo delodajalec v postopku skliceval na zastaranje.

 
 
Nazaj
Naprej

PRIJAVA
Korak 1/5
Predviden čas izpolnjevanja
10 minut
Storitev vsebuje:
Individualno izdelan dokument, pripravljen za tisk
Navodila za uporabo dokumenta
Vzorec končnega dokumenta:
Tožba delavca zoper delodajalca za izplačilo plače, regresa, malice in prevoza ter odpravnine - S to tožbo delavec sproži individualni delovni spor proti bivšemu delodajalcu, ker mu ta  ni izplačal plače, potnih stroškov oziroma stroškov prehrane med delom in/ali enega ali več regresov za letni dopust ter odpravnine ob prenehanju delovnega razmerja v skladu z delovnopravno zakonodajo. Delodajalec mora delavcu izplačati regres za letni dopust najkasneje do 1. julija tekočega koledarskega leta oziroma izjemoma najkasneje do 1. novembra tekočega koledarskega leta, če je tako določeno s kolektivno pogodbo na ravni dejavnosti in če ima delodajalec resne likvidnostne težave.
Regres mora znašati najmanj toliko, kot znaša minimalna plača v Republiki Sloveniji. V primeru sorazmernega dela letnega dopusta pa ima delavec pravico le do sorazmernega dela regresa.
Terjatve iz delovnega razmerja zastarajo v roku petih let, zato je treba tožbo vložiti v roku 5 let.
Cena:19,90 EUR (199 točk)
Zakaj uporabiti
e-obrazec?

Pogosto menimo, da potrebujemo le nek vzorec, pribljižek dokumenta, da lahko opravimo določen posel.

Vendar običajno ni tako.

Vsak pravni dokument mora biti pripravljen v skladu s pravnimi predpisi, saj lahko le tako zavarujemo svoje interese in brez težav izpeljemo postopke.

e-obrazec poskrbi, da sami, brez pravnega znanja izdelate takšen dokument, saj namesto Vas v le nekaj minutah samodejno izdela in vsebinsko prilagodijo Vaš dokument, tako da vsebinsko ustreza Vaši konkretni situaciji...


e-obrazec 1575 - Tožba delavca zoper delodajalca za izplačilo plače, regresa, malice in prevoza ter odpravnine e-obrazec 1575 - Tožba delavca zoper delodajalca za izplačilo plače, regresa, malice in prevoza ter odpravnine e-obrazec 1575 - Tožba delavca zoper delodajalca za izplačilo plače, regresa, malice in prevoza ter odpravnine

Izdelava pravnih dokumentov - Pravni nasvet po e-Pošti - Brezplačni e-Priročniki - Članki in nasveti - Oglaševanje

Kontakt in pomoč uporabnikom: Kontaktni obrazec I T: 01 / 511 42 60 I M: 051 / 204 821 I info@informiran.si

© INform, pretok znanja d.o.o. 2004-2017. Vse pravice pridržane.