e-obrazec 1500 - Ugovor zoper sklep o izvršbi na podlagi verodostojne listine ...
Oglaševanje na Informiran.si
Izdelava dokumenta po naročilu

Če dokumenta, ki ga potrebujete, niste našli na našem portalu, nam pošljite opis in izdelali ga bomo individualno:

Pošljite podatke
[Kliknite tu]

Pravne zadeve / Izvršbe22. februar 2017 | Prijava |
RUBRIKE
Avtomobili
Delo in zaposlovanje
Dopisi, opomini in pooblastila
Družba
Državna uprava in občine
Gospodarstvo
Izvršbe
Kazniva dejanja in prekrški
Ločitveni postopki
Nepremičnine
Osebni stečaj
Pogodbe
Pravilniki (interni akti) v podjetju
Pravne zadeve
Računovodstvo in davki
Stečaj in prisilna poravnava
Šolstvo
Turizem
Kako do pravnega dokumenta?
Načini plačila
Video navodila za uporabo portala
Pogosta vprašanja uporabnikov
Zakaj e-obrazce uporablja že več kot 82.000 registriranih uporabnikov?

"Super ste nimam besed, hitri točni in splošno odlični pri delu katerega opravljate. Hvala ker ste tu!!!!"

Valdet
Pravni nasvet po e-Pošti
paket OSEBNI STEČAJ
BREZPLAČNI pravni e-priročniki
Pravni nasveti
Članki in nasveti
Davčne olajšave za RR projekte
Izdelava pogodb po naročilu
Splošni pogoji
Piškotki
Koristne povezave
Sponzorirane povezave:
Potrebujete pravni dokument?
Zakaj ga ne bi izdelali sami in tako prihranili čas, denar in živce?

Kako lahko sam izdelam pravni dokument?

Izpolnite spodnji e-obrazec. Na podlagi odgovorov, ki jih boste vnesli, bo sistem sam izdelal in vsebinsko prilagodil Vaš dokument. Tega boste po končanem postopku tako lahko preprosto natisnili in uporabili. Tako lahko do dokumenta, ki ga potrebujete pridete v le nekaj minutah.

Končni izdelan dokument bo vseboval Vaše podatke, prav tako pa bo glede na Vaše odgovore prilagojena tudi sama vsebina Vašega dokumenta. Tako bo dokument ustrezal Vaši individualni situaciji.

Poleg izdelanega dokumenta boste prejeli tudi brezplačna navodila, kako izdelani dokument uporabiti in kakšni so nadaljni postopki.


Potrebujete pomoč oz. več informacij?
01 / 511 42 60  info@informiran.si
051 / 204 821  kontaktni obrazec
Dokument: Ugovor zoper sklep o izvršbi na podlagi verodostojne listine


Opis: S tem dokumentom dolžnik prepreči, da bi sklep o izvršbi, ki ga je izdalo sodišče na predlog upnika, postal pravnomočen in da bi se upnik poplačal iz njegovega premoženja (npr. iz sredstev na TRR).

Ugovor mora biti obrazložen - dolžnik mora v njem navesti dejstva in dokaze, s katerimi ga utemeljuje, pri čemer pa izvršilno sodišče ne preverja resničnosti teh dejstev, pač pa sklep o izvršbi razveljavi in zadevo odstopi pristojnemu sodišču, da o upnikovem zahtevku odloči v pravdnem postopku.

Pri vlaganju ugovora je potrebno paziti na rok, ki navadno znaša 8 dni (naveden je v pravnem pouku sklepa o izvršbi). Rok začne teči naslednji dan po prejemu sklepa o izvršbi, v rok pa se štejejo vsi dnevi, vključno s sobotami, nedeljami in prazniki!
OPOZORILO: zanikanje obstoja pravnega razmerja z upnikom oziroma obstoja terjatev ima lahko za posledico odškodninsko in kazensko odgovornost dolžnika oziroma njegovih odgovornih oseb.


Vpišite opravilno številko zadeve (sklepa o izvršbi).
Opravilno številko najdete na prvi strani sklepa o izvršbi in je sestavljena na način VL, številka, letnica, npr. "VL 145954/2011"

 
 
Vpišite naziv ali ime in priimek upnika.

 
 
Vpišite sedež ali naslov upnika.
Primer: "Prva pot 1, 3000 Celje"

 
 
Vpišite ime in priimek ali naziv dolžnika.

 
 
Vpišite sedež ali naslov dolžnika.
Primer: "Druga pot 2, 6000 Koper"

 
 
Vpišite ime in priimek ali naziv ter naslov dolžnikovega zakonitega zastopnika ali pooblaščenca, če ga dolžnik ima. Če dolžnik nima pooblaščenca, pustite to polje prazno.
Primer: "Manja Kragelj, direktorica" ali "odvetnik Janez Zbrizaj, Sončni log 12, 1230 Domžale" ali "Odvetniška pisarna Kancijan d.o.o., o.p., Sodna ulica 7 a, 2000 Maribor"

Opozorilo: zastopnik ali pooblaščenec mora biti načelno fizična oseba (posameznik), razen če je pooblaščenec odvetniška pisarna.

 
 
Izberite razlog, zaradi katerega dolžnik vlaga ugovor zoper sklep o izvršbi.
Opozorilo 1: če dolžnik izbere zadnjo možnost, to je delno plačilo, bo sklep o izvršbi postal pravnomočen v tistem delu (znesku), zoper katerega dolžnik ni ugovarjal. Primer: če bo dolžnik navedel, da je od 1.000,00 € plačal 600,00 €, bo sklep o izvršbi glede 400,00 € postal pravnomočen.

Opozorilo 2: lažno zanikanje obveznosti do upnika oziroma zanikanje poslovnega odnosa z upnikom je lahko kaznivo.

 
 
Vpišite ime in priimek ter funkcijo ali položaj priče, ki lahko potrdi resničnost razloga, ki ste ga izbrali.
Primer: "Monika Kalan, direktorica dolžnika" ali "Miha Kačnik, zaposlen v računovodskem servisu Račun d.d., ki za dolžnika opravlja računovodske storitve".

 
 
Vpišite naslov prebivališča predlagane priče. Če gre za direktorja ali zaposlenega pri dolžniku, lahko napišete tudi "vabiti na naslov dolžnika".
Primer: "Prični trg 7, 4270 Jesenice" ali "vabiti preko delodajalca Račun d.d., Računovodska ulica 4a, 1230 Domžale".

 
 
Če želite, lahko v spodnje polje vpišete še dodatne argumente (poleg že izbranega!), ki preprečujejo izvršbo in s katerimi dolžnik utemeljuje svoj ugovor. V nasprotnem primeru pustite to polje prazno.
Primer: "Poleg tega je splošno znano, da je upnik v slabem likvidnostnem položaju, zato si je očitno kot rešitev izbral vlaganje neutemeljenih predlogov za izvršbo."

 
 
Če želite, lahko v spodnje polje vpišete dokaz(e), s katerim(i) dolžnik dokazuje dodatne argumente. V nasprotnem primeru pustite to polje prazno.
Primer: "kopija članka v časopisu Zajtrk dne 1.12.2011" ali "zaslišanje priče Ranka Svoljška, Črni potok 7, Laško".

 
 
Vpišite kraj in datum sestave tega ugovora.
Primer: "Kranj, 12.20.2011" ali "Na Ptuju, 3.12.2012"

 
 
Nazaj
Naprej

PRIJAVA
Korak 1/5
Predviden čas izpolnjevanja
4 minute
Storitev vsebuje:
Individualno izdelan dokument, pripravljen za tisk
Navodila za uporabo dokumenta
Vzorec končnega dokumenta:
Ugovor zoper sklep o izvršbi na podlagi verodostojne listine - S tem dokumentom dolžnik prepreči, da bi sklep o izvršbi, ki ga je izdalo sodišče na predlog upnika, postal pravnomočen in da bi se upnik poplačal iz njegovega premoženja (npr. iz sredstev na TRR).

Ugovor mora biti obrazložen - dolžnik mora v njem navesti dejstva in dokaze, s katerimi ga utemeljuje, pri čemer pa izvršilno sodišče ne preverja resničnosti teh dejstev, pač pa sklep o izvršbi razveljavi in zadevo odstopi pristojnemu sodišču, da o upnikovem zahtevku odloči v pravdnem postopku.

Pri vlaganju ugovora je potrebno paziti na rok, ki navadno znaša 8 dni (naveden je v pravnem pouku sklepa o izvršbi). Rok začne teči naslednji dan po prejemu sklepa o izvršbi, v rok pa se štejejo vsi dnevi, vključno s sobotami, nedeljami in prazniki!
Cena:19,90 EUR (199 točk)
Zakaj uporabiti
e-obrazec?

Pogosto menimo, da potrebujemo le nek vzorec, pribljižek dokumenta, da lahko opravimo določen posel.

Vendar običajno ni tako.

Vsak pravni dokument mora biti pripravljen v skladu s pravnimi predpisi, saj lahko le tako zavarujemo svoje interese in brez težav izpeljemo postopke.

e-obrazec poskrbi, da sami, brez pravnega znanja izdelate takšen dokument, saj namesto Vas v le nekaj minutah samodejno izdela in vsebinsko prilagodijo Vaš dokument, tako da vsebinsko ustreza Vaši konkretni situaciji...


e-obrazec 1500 - Ugovor zoper sklep o izvršbi na podlagi verodostojne listine e-obrazec 1500 - Ugovor zoper sklep o izvršbi na podlagi verodostojne listine e-obrazec 1500 - Ugovor zoper sklep o izvršbi na podlagi verodostojne listine

Izdelava pravnih dokumentov - Pravni nasvet po e-Pošti - Brezplačni e-Priročniki - Članki in nasveti - Oglaševanje

Kontakt in pomoč uporabnikom: Kontaktni obrazec I T: 01 / 511 42 60 I M: 051 / 204 821 I info@informiran.si

© INform, pretok znanja d.o.o. 2004-2017. Vse pravice pridržane.