e-obrazec 1477 - Zadolžnica ...
Oglaševanje na Informiran.si
Izdelava dokumenta po naročilu

Če dokumenta, ki ga potrebujete, niste našli na našem portalu, nam pošljite opis in izdelali ga bomo individualno:

Pošljite podatke
[Kliknite tu]

Pogodbe / Gospodarske pogodbe23. februar 2017 | Prijava |
RUBRIKE
Avtomobili
Delo in zaposlovanje
Dopisi, opomini in pooblastila
Družba
Državna uprava in občine
Gospodarstvo
Izvršbe
Kazniva dejanja in prekrški
Ločitveni postopki
Nepremičnine
Osebni stečaj
Pogodbe
Pravilniki (interni akti) v podjetju
Pravne zadeve
Računovodstvo in davki
Stečaj in prisilna poravnava
Šolstvo
Turizem
Kako do pravnega dokumenta?
Načini plačila
Video navodila za uporabo portala
Pogosta vprašanja uporabnikov
Zakaj e-obrazce uporablja že več kot 82.000 registriranih uporabnikov?

"Super ste nimam besed, hitri točni in splošno odlični pri delu katerega opravljate. Hvala ker ste tu!!!!"

Valdet
Pravni nasvet po e-Pošti
paket OSEBNI STEČAJ
BREZPLAČNI pravni e-priročniki
Pravni nasveti
Članki in nasveti
Davčne olajšave za RR projekte
Izdelava pogodb po naročilu
Splošni pogoji
Piškotki
Koristne povezave
Sponzorirane povezave:
Potrebujete pravni dokument?
Zakaj ga ne bi izdelali sami in tako prihranili čas, denar in živce?

Kako lahko sam izdelam pravni dokument?

Izpolnite spodnji e-obrazec. Na podlagi odgovorov, ki jih boste vnesli, bo sistem sam izdelal in vsebinsko prilagodil Vaš dokument. Tega boste po končanem postopku tako lahko preprosto natisnili in uporabili. Tako lahko do dokumenta, ki ga potrebujete pridete v le nekaj minutah.

Končni izdelan dokument bo vseboval Vaše podatke, prav tako pa bo glede na Vaše odgovore prilagojena tudi sama vsebina Vašega dokumenta. Tako bo dokument ustrezal Vaši individualni situaciji.

Poleg izdelanega dokumenta boste prejeli tudi brezplačna navodila, kako izdelani dokument uporabiti in kakšni so nadaljni postopki.


Potrebujete pomoč oz. več informacij?
01 / 511 42 60  info@informiran.si
051 / 204 821  kontaktni obrazec
Dokument: Zadolžnica


Opis: Zadolžnica je pisna izjava, torej listina, ki opisuje obveznost tistega, ki se je zavezal k določeni denarni izpolnitvi. Ni vrednostni papir, s katerim bi neka obveznost nastala, pač pa lahko v sodnem ali drugem postopku služi kot dokazna listina o obstoju dolga.
Pred izpolnitvijo vprašalnika pridobite podatke o višini dolgovanega zneska in obrstne mere dogovorjene v osnovnem poslu.

Če v pravnem razmerju sodeluje tudi tretja oseba kot zastavodajlec (oseba, ki bo zastavila svoje premoženje), vpišite njegovo (ali firmo in zastopnika) ime in naslov.

Če tretje osebe ni, pustite to polje prazno.
npr.:
"Janez Novak, Cesta pod Lipo 12, 1000 Ljubljana"
oz.
"Zastavitelj d.o.o., Tivolska 23, 1000 Ljubljana, ki jo zastopa direktor Borut Dolenc"
Več

 
 
Ime, priimek in naslov dolžnika (v kolikor gre za pravno osebo, vpišite firmo, sedež in zastopnika):
npr.:
"Janez Kranjec, Jeseniška 13, 2000 Maribor"
oz.
"Dolžnik d.o.o., Celovška 34, 1000 Ljubljana, ki jo zastopa direktor Borut Dolenc"

 
 
Ime, priimek in naslov upnika (v kolikor gre za pravno osebo, vpišite firmo, sedež in zastopnika):
npr.:
"Tadej Mirovec, Upniška 53, 2000 Maribor"
oz.
"Upnik d.o.o., Celovška 45, 1000 Ljubljana, ki jo zastopa direktor Mirko Banovec"

 
 
Vpište znesek glavnice dolga.
Vnesite le številko zneska glavnice v EUR, brez obresti ali drugih dodatkov. Vpišite le številko, brez oznake valute (EUR ali €).

npr.: "1000"

 
 
Vnesite vse pripadke, ki so poleg glavnice dogovojeni v pogodbi:
npr.: "6% letne obresti"
ali
"provizija v višini 12%"
ali...

Ta del prepišete iz pogodbe. Če pripadkov ni, pustite to polje prazno.
Več

 
 
Ali nastopa dolžnik kot pravna oseba po posebenm pooblaščencu?
da
ne

 
 
Vnesite kako naj dolžnik izpolni svojo terjatev:
npr.:
"obroćno izpoljnjevanje v 17. zaporednih četrtletnih tranšah z zapadlostjo prve na dan 10.10. 2013 v glavničnem znesku 10.000 EUR + 6% letne obresti + upravlalska provizija v višini 1.000 EUR, naslednje tri mesece za tem v enakem glavničnem znesku s pripadki kot zgoraj in tako naprej do vključno 10.10.2016, ko bo upnikova terjatev v celoti poravnana"
Več

 
 
Kolikšen % od višine zneska neplačane zapadle teratjatve bi zaračunali kot dodatno varščino za stroške morebitnega izvršilnega postopka (za primer izvršbe ob nepovrnitvi dolga)?
Vpišite samo številko, brez oznake za odstotek (%).
Več

 
 
Vnesite rok plačila fakture (število dni):
npr.: "12"
Več

 
 
Vpišite koliko dni pred zapadlostjo (rokom plačila) terjatve naj upnik vroči fkaturo dolžniku.
npr.: "8"

 
 
Vpišite številko bančnega računa upnika in pri kateri banki je odprt.
npr.: "12345-1234567890, odprt pri NLB d.d."

 
 
Ali si je upnik izgovoril zastavno pravico na nepremičnini?
Več
da
ne

 
 
Ali se dolg zavaruje z bianco menico?
Več
da
ne

 
 
Vpišite kraj in datum podpisa zadolžnice:
npr.: "Ljubljana, 30. septembra 2010"

 
 
Ali v pravnem razmerju nastopa tudi tretja oseba kot zastavodajalec?
Če ste prvo vprašanje pustili prazno, tu odgovorite z NE.
da
ne

 
 
Nazaj
Naprej
PRIJAVA
Korak 1/5
Predviden čas izpolnjevanja
10 minut
Storitev vsebuje:
Individualno izdelan dokument, pripravljen za tisk
Navodila za uporabo dokumenta
Vzorec končnega dokumenta:
Zadolžnica - Zadolžnica je  pisna izjava, torej listina, ki opisuje obveznost tistega, ki se je zavezal k določeni denarni izpolnitvi. Ni vrednostni papir, s katerim bi neka obveznost nastala, pač pa lahko v sodnem ali drugem postopku služi kot dokazna listina o obstoju dolga.
Cena:11,90 EUR (119 točk)
Zakaj uporabiti
e-obrazec?

Pogosto menimo, da potrebujemo le nek vzorec, pribljižek dokumenta, da lahko opravimo določen posel.

Vendar običajno ni tako.

Vsak pravni dokument mora biti pripravljen v skladu s pravnimi predpisi, saj lahko le tako zavarujemo svoje interese in brez težav izpeljemo postopke.

e-obrazec poskrbi, da sami, brez pravnega znanja izdelate takšen dokument, saj namesto Vas v le nekaj minutah samodejno izdela in vsebinsko prilagodijo Vaš dokument, tako da vsebinsko ustreza Vaši konkretni situaciji...


e-obrazec 1477 - Zadolžnica e-obrazec 1477 - Zadolžnica e-obrazec 1477 - Zadolžnica

Izdelava pravnih dokumentov - Pravni nasvet po e-Pošti - Brezplačni e-Priročniki - Članki in nasveti - Oglaševanje

Kontakt in pomoč uporabnikom: Kontaktni obrazec I T: 01 / 511 42 60 I M: 051 / 204 821 I info@informiran.si

© INform, pretok znanja d.o.o. 2004-2017. Vse pravice pridržane.