e-obrazec 1138 - Prijava gradbeni inšpekciji (Inšpektorat RS za okolje in prostor) ...
Oglaševanje na Informiran.si
Izdelava dokumenta po naročilu

Če dokumenta, ki ga potrebujete, niste našli na našem portalu, nam pošljite opis in izdelali ga bomo individualno:

Pošljite podatke
[Kliknite tu]

Državna uprava in občine / Okolje in prostor17. januar 2017 | Prijava |
RUBRIKE
Avtomobili
Delo in zaposlovanje
Dopisi, opomini in pooblastila
Družba
Državna uprava in občine
Gospodarstvo
Izvršbe
Kazniva dejanja in prekrški
Ločitveni postopki
Nepremičnine
Osebni stečaj
Pogodbe
Pravilniki (interni akti) v podjetju
Pravne zadeve
Računovodstvo in davki
Stečaj in prisilna poravnava
Šolstvo
Turizem
Kako do pravnega dokumenta?
Načini plačila
Video navodila za uporabo portala
Pogosta vprašanja uporabnikov
Zakaj e-obrazce uporablja že več kot 82.000 registriranih uporabnikov?

"Super ste nimam besed, hitri točni in splošno odlični pri delu katerega opravljate. Hvala ker ste tu!!!!"

Valdet
Pravni nasvet po e-Pošti
paket OSEBNI STEČAJ
BREZPLAČNI pravni e-priročniki
Pravni nasveti
Članki in nasveti
Davčne olajšave za RR projekte
Izdelava pogodb po naročilu
Splošni pogoji
Piškotki
Koristne povezave
Sponzorirane povezave:
Potrebujete pravni dokument?
Zakaj ga ne bi izdelali sami in tako prihranili čas, denar in živce?

Kako lahko sam izdelam pravni dokument?

Izpolnite spodnji e-obrazec. Na podlagi odgovorov, ki jih boste vnesli, bo sistem sam izdelal in vsebinsko prilagodil Vaš dokument. Tega boste po končanem postopku tako lahko preprosto natisnili in uporabili. Tako lahko do dokumenta, ki ga potrebujete pridete v le nekaj minutah.

Končni izdelan dokument bo vseboval Vaše podatke, prav tako pa bo glede na Vaše odgovore prilagojena tudi sama vsebina Vašega dokumenta. Tako bo dokument ustrezal Vaši individualni situaciji.

Poleg izdelanega dokumenta boste prejeli tudi brezplačna navodila, kako izdelani dokument uporabiti in kakšni so nadaljni postopki.


Potrebujete pomoč oz. več informacij?
01 / 511 42 60  info@informiran.si
051 / 204 821  kontaktni obrazec
Dokument: Prijava gradbeni inšpekciji (Inšpektorat RS za okolje in prostor)


Opis: Prijavo nedovoljene gradnje Inšpektoratu lahko vloži vsakdo, ki meni, da investitor gradi brez gradbenega dovoljenja ali da gre za gradnjo, ki se ne izvaja v skladu z izdanim gradbenim dovoljenjem, ali če gradnja oziroma že obstoječi objekt predstavlja določeno nevarnost za življenje ali premoženje.

S prijavo se inšpekciji predlaga, naj opravi nadzor nad izvajanjem oziroma spoštovanjem zakonov in drugih predpisov s področja urejanja prostora, graditve objektov in gradbenih konstrukcij ter glede izpolnjevanje bistvenih zahtev za objekte, ki jih je investitor (oseba, ki gradi) pri gradnji dolžan upoštevati.

Prijava mora biti resna in navedbe v njej resnične. Po preučitvi bo inšpektor pričel s postopkom po uradni dolžnosti, če bo menil, da bi v prijavljenem primeru lahko šlo za neupoštevanje predpisov oziroma drugačne kršitve.
Izberite pristojno območno enoto inšpektorata, pri kateri vlagate prijavo.
Pristojna območna enota inšpektorata je tista, na območju katere leži nepremičnina, ki je predmet nedovoljene gradnje.

 
 
Navedite ime in priimek oziroma naziv ter naslov oziroma sedež prijavitelja.

Če gre za anonimno prijavo (ta je namreč prav tako mogoča), vam navedenih podatkov ni potrebno vnašati; v tem primeru to polje pustite prazno.
Prijavitelj je oseba, ki vlaga prijavo Inšpekciji za okolje in prostor zoper nedovoljeno gradnjo.
Če je prijavitelj fizična oseba, navedite ime in priimek ter stalno prebivališče, če je prijavitelj pravna oseba, navedite naziv in sedež (v obeh primerih morate navesti ulico oziroma kraj, hišno številko, poštno številko in naziv pošte). Če naslova ne boste vpisali, ne boste mogli zahtevati, da vas inšpektor obvesti o izvedenih ukrepih.

Naslov prijavitelja napišite v pisemski obliki, v treh vrsticah.

Primer 1:
Peter Novak,
Pod gozdom 6,
1000 Ljubljana

Primer 2:
Tolar d.o.o.,
Na trati 12,
1000 Ljubljana

 
 
V nadaljevanju vas sprašujemo po podatkih o zavezancu in o nepremičnini oziroma zemljišču, glede katerega vlagate prijavo za nedovoljeno gradnjo.

Z nekaterimi podatki morda ne razpolagate in jih boste morali šele pridobiti, lahko pa te podatke iz prijave tudi izpustite. Koristno je, da je prijava čimbolj popolna, saj bo to inšpektorju olajšalo delo, hkrati pa takšna prijava izraža potrebno resnost in resničnost.

Navedite ime in priimek oziroma naziv ter naslov oziroma sedež zavezanca. Če vseh podatkov ne poznate, navedite tisto, kar veste, npr. samo ime ali priimek ali samo naslov.
Zavezanec je oseba, za katero menite, da izvaja nedovoljeno gradnjo.

Navadno je to investitor, torej pravna ali fizična oseba, ki naroči graditev objekta ali jo sam izvaja. Če teh podatkov ne poznate, jih v primeru, če je bilo izdano gradbeno dovoljenje, ki ga imate, prepišete številko gradbenega dovoljena in upravno enoto, ki ga je izdala. Gradbeno dovoljenje lahko na upravni enoti, ki ga je izdala tudi pridobite – to je upravna enota, kjer leži nepremičnina (zemljišče), ki je predmet izdaje gradbenega dovoljenja.

Če podatkov o kršitelju ne poznate, to polje izpustite.

Če je zavezanec fizična oseba, navedite ime in priimek ter naslov, če je zavezanec pravna oseba, navedite naziv in sedež. (v obeh primerih navedite ulico ali kraj, hišno številko, poštno številko in naziv pošte).
Več

 
 
Navedite kraj, kjer se nedovoljena gradnja izvaja.
Najnatnačneje to navedete z navedbo številke parcele in katastrske občine. Če podatka ne poznate, ga lahko pridobite na zemljiški knjigi okrajnega sodišča, na območju katerega to zemljišče leži, ali do njega dostopate elektronsko.
Če torej te podatke poznate, napišite na naslednji način:
"parc. št. 123/45, k.o. Trnovo"

Če podatka o parceli ne poznate, lahko kraj nedovoljene gradnje opredelite z naslovom ali opišete.
npr.
"Objekt se nahaja nasproti stanovanjske stavbe z naslovom Trnovo 25, 2045 Trnovo"
ali
"Gradnja se izvaja približno 3 km po odcepu lokalne ceste s ceste Vrhnika-Planina za naselje Kungota, na desni strani."

Če podatka nimate, lahko to polje pustite prazno; vendar pa več navedenih podatkov zagotavlja učinkovitejše delovanje inšpekcije.

 
 
Izberite, za katero vrsto nedovoljene gradnje gre. Kaj pomeni posamezna vrsta nedovoljene gradnje, si lahko preberete tule.
Več

 
 
Na kratko opišite dejansko stanje.
Pišite v celih stavkih.

Navedite predvsem:
- zakaj menite, da gre za nedovoljeno gradnjo (npr. investitor nima gradbenega dovoljenja, gradnja ne poteka v skladu z izdanim gradbenim dovoljenjem, objekt se ne uporablja za namen, dovoljen z gradbenim dovoljenjem, objekt je nevaren itd.);
- od kod so vam te stvari znane (npr. gradnja ni v skladu z gradbenim dovoljenjem, ki vam ga je upravna enota poslala v vednost po zaključenem postopku ali pa ste bili ste vabljeni na glavno obravnavo, kjer ste se seznanili s projektom za pridobitev gradbenega dovoljenja, ki pa je povsem drugačen od dejanskega stanja ali pa vas je investitor sam seznanil s projektom, ko je prosil za vašo izjavo, da se z navedeno gradnjo strinjate, gradnja pa je dejansko drugačna od predlagane ali v primeru, če gre za nevarno gradnjo – da na sosednje zemljišče odpada omet, streha itd.).

Če ne veste, kdo je investitor oziroma ne poznate parcelne številke in katastrske občine, lahko tukaj navedete čim več podatkov, ki bodo inšpektorju omogočili identifikacijo lokacije in zavezanca.

PRIMER ODGOVORA:
Investitor izvaja gradnjo v nasprotju z izdanim gradbenim dovoljenjem. Na glavni obravnavi dne 10.10.2005, ki je potekala na Upravni enoti Ljubljana, je bilo dogovorjeno, da bo investitor zgradil hišo v višini največ 10 m, ki se bo uporabljala za stanovanjski namen. Navedeno je razvidno iz zapisnika glavne obravnave, prikazanega projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja in iz odločbe, da je gradnja dovoljena. V zadnjem mesecu pa je investitor streho dvignil, pridobil še dodatno nadstropje, pritličje pa spremenil v prostore, namenjene opravljanju gostinske dejavnosti.
Več

 
 
Navedite kraj pisanja te zahteve.
Primeri: Kranj, Celje, Postojna

 
 
Navedite datum pisanja te prijave.
Primer: 20.4.2010

 
 
Ali želite, da vas inšpektor obvesti o izvedenih ukrepih?
Potrdite, če želite, da vas inšpektor obvesti o izvedenih ukrepih.

Če je vaša prijava anonimna (niste vpisali svojih podatkov), vas inšpektor ne bo mogel obvestiti.
Želim, da me inšpektor obvesti o izvedenih ukrepih.

 
 
Nazaj
Naprej

Korak 3/5
Predviden čas izpolnjevanja
9 minut
Storitev vsebuje:
Individualno izdelan dokument, pripravljen za tisk
Navodila za uporabo dokumenta
Vzorec končnega dokumenta:
Prijava gradbeni inšpekciji (Inšpektorat RS za okolje in prostor) - Prijavo nedovoljene gradnje Inšpektoratu lahko vloži vsakdo, ki meni, da investitor gradi brez gradbenega dovoljenja ali da gre za gradnjo, ki  se ne izvaja v skladu z izdanim gradbenim dovoljenjem, ali če gradnja oziroma že obstoječi objekt predstavlja določeno nevarnost za življenje ali premoženje.

S prijavo se inšpekciji predlaga, naj opravi nadzor nad izvajanjem oziroma spoštovanjem zakonov in drugih predpisov s področja urejanja prostora, graditve objektov in gradbenih konstrukcij ter glede izpolnjevanje bistvenih zahtev za objekte, ki jih je investitor (oseba, ki gradi) pri gradnji dolžan upoštevati.

Prijava mora biti resna in navedbe v njej resnične. Po preučitvi bo inšpektor pričel s postopkom po uradni dolžnosti, če bo menil, da bi v prijavljenem primeru lahko šlo za neupoštevanje predpisov oziroma drugačne kršitve.
Cena:11,90 EUR (119 točk)
Zakaj uporabiti
e-obrazec?

Pogosto menimo, da potrebujemo le nek vzorec, pribljižek dokumenta, da lahko opravimo določen posel.

Vendar običajno ni tako.

Vsak pravni dokument mora biti pripravljen v skladu s pravnimi predpisi, saj lahko le tako zavarujemo svoje interese in brez težav izpeljemo postopke.

e-obrazec poskrbi, da sami, brez pravnega znanja izdelate takšen dokument, saj namesto Vas v le nekaj minutah samodejno izdela in vsebinsko prilagodijo Vaš dokument, tako da vsebinsko ustreza Vaši konkretni situaciji...


e-obrazec 1138 - Prijava gradbeni inšpekciji (Inšpektorat RS za okolje in prostor) e-obrazec 1138 - Prijava gradbeni inšpekciji (Inšpektorat RS za okolje in prostor) e-obrazec 1138 - Prijava gradbeni inšpekciji (Inšpektorat RS za okolje in prostor)

Izdelava pravnih dokumentov - Pravni nasvet po e-Pošti - Brezplačni e-Priročniki - Članki in nasveti - Oglaševanje

Kontakt in pomoč uporabnikom: Kontaktni obrazec I T: 01 / 511 42 60 I M: 051 / 204 821 I info@informiran.si

© INform, pretok znanja d.o.o. 2004-2017. Vse pravice pridržane.