e-obrazec 1115 - Statut društva ...
Oglaševanje na Informiran.si
Izdelava dokumenta po naročilu

Če dokumenta, ki ga potrebujete, niste našli na našem portalu, nam pošljite opis in izdelali ga bomo individualno:

Pošljite podatke
[Kliknite tu]

Družba / Društva24. februar 2017 | Prijava |
RUBRIKE
Avtomobili
Delo in zaposlovanje
Dopisi, opomini in pooblastila
Družba
Državna uprava in občine
Gospodarstvo
Izvršbe
Kazniva dejanja in prekrški
Ločitveni postopki
Nepremičnine
Osebni stečaj
Pogodbe
Pravilniki (interni akti) v podjetju
Pravne zadeve
Računovodstvo in davki
Stečaj in prisilna poravnava
Šolstvo
Turizem
Kako do pravnega dokumenta?
Načini plačila
Video navodila za uporabo portala
Pogosta vprašanja uporabnikov
Zakaj e-obrazce uporablja že več kot 82.000 registriranih uporabnikov?

"Super ste nimam besed, hitri točni in splošno odlični pri delu katerega opravljate. Hvala ker ste tu!!!!"

Valdet
Pravni nasvet po e-Pošti
paket OSEBNI STEČAJ
BREZPLAČNI pravni e-priročniki
Pravni nasveti
Članki in nasveti
Davčne olajšave za RR projekte
Izdelava pogodb po naročilu
Splošni pogoji
Piškotki
Koristne povezave
Sponzorirane povezave:
Potrebujete pravni dokument?
Zakaj ga ne bi izdelali sami in tako prihranili čas, denar in živce?

Kako lahko sam izdelam pravni dokument?

Izpolnite spodnji e-obrazec. Na podlagi odgovorov, ki jih boste vnesli, bo sistem sam izdelal in vsebinsko prilagodil Vaš dokument. Tega boste po končanem postopku tako lahko preprosto natisnili in uporabili. Tako lahko do dokumenta, ki ga potrebujete pridete v le nekaj minutah.

Končni izdelan dokument bo vseboval Vaše podatke, prav tako pa bo glede na Vaše odgovore prilagojena tudi sama vsebina Vašega dokumenta. Tako bo dokument ustrezal Vaši individualni situaciji.

Poleg izdelanega dokumenta boste prejeli tudi brezplačna navodila, kako izdelani dokument uporabiti in kakšni so nadaljni postopki.


Potrebujete pomoč oz. več informacij?
01 / 511 42 60  info@informiran.si
051 / 204 821  kontaktni obrazec
Dokument: Statut društva


Opis: Društvo je samostojno in nepridobitno združenje, ki ga ustanovitelji ustanovijo zaradi uresničevanja skupnih interesov. Društvo lahko ustanovijo najmanj tri poslovno sposobne fizične osebe oziroma pravne osebe.

Statut društva je temeljni akt društva, ki določa pravice in obveznosti organov in članov društva ter strukturo in ureditev društva.

Statut predstavlja osnovno podlago za ustanovitev in delovanje društva. Vsebuje ime in sedež društva, namen in cilje, pravice in obveznosti članov, financiranje, prenehanje društva in določbe o organih društva.
Vpišite, v katerem kraju je potekal ustanovni zbor društva, na katerem je bil sprejet statut društva.
Npr. "v Ljubljani", "na Ptuju" itd.

 
 
Vpišite datum ustanovnega zbora društva, na katerem je bil sprejet statut društva.

 
 
Z malimi tiskanimi črkami vpišite ime (naziv) društva.
Glede imena društva veljajo naslednja pravila in omejitve; svetujemo, da jih upoštevate, v nasprotnem primeru bi namreč lahko imeli težave pri registraciji:
- Ime društva mora biti v slovenščini. Če ima društvo sedež na območju, kjer živita narodni skupnosti, je ime društva v obeh uradnih jezikih.
- Ime se mora razlikovati od imen drugih društev in ne sme biti zavajajoče ali žaljivo.
- Iz imena društva mora biti razvidna dejavnost društva. V imenu društva mora biti tudi označba, ki nakazuje na dejavnost društva.
- Ime društva ima lahko tudi dodatno sestavino, ki društvo podrobneje označuje. Če je društvo na dvojezičnem območju ni potrebno da je ta opis tudi v tujem jeziku, če: (glej 1. člen ZDru-1A)
- Ime društva ne sme vsebovati besedne zveze Republika Slovenija.
- Če želi društvo kot sestavni del svojega imena uporabljati ime ali del imena državnega organa, lokalne skupnosti, gospodarske družbe ali druge pravne osebe oziroma osebno ime zgodovinske ali znamenite osebnosti, si mora predhodno pridobiti njihovo dovoljenje. Če je oseba umrla, je za uporabo njenega osebnega imena potrebna privolitev njenega zakonca in otrok, če teh ni, pa staršev in potomcev do tretjega kolena.

 
 
Naštejte nepridobitne dejavnosti, ki jih bo društvo opravljalo:
Dejavnosti lahko navedete v alineah, morate pa jih opredeliti opisno in ne zgolj po šifrah.

 
 
Ali se namerava društvo ukvarjati s pridobitno dejavnostjo?
Društvo lahko opravlja pridobitno dejavnost pod pogoji, ki jih za opravljanje te dejavnosti določa zakon. Pridobitna dejavnost mora biti določena v temeljnem aktu in mora biti povezana z namenom in cilji, kot dopolnilna dejavnost nepridobitni dejavnosti društva ter se lahko opravlja le v obsegu, potrebnem za uresničevanje namena in ciljev, oziroma za opravljanje nepridobitne dejavnosti.

Dejavnost društva, ki je pridobitna, mora biti opredeljena v skladu s predpisi, ki urejajo standardno klasifikacijo dejavnosti.
Več
Da
Ne

 
 
Vpišite kraj sedeža društva.
V statut društva je potrebno vpisati le kraj sedeža društva (npr. Ljubljana, Maribor...), brez naslova. V kolior vpišete tudi naslov, bo treba ob spremembi le tega (selitvi društva) statut spreminjati.

 
 
Opišite znak društva. Nadaljujte stavek "Znak društva je ..."
Npr.: "silhueta ženske s krili"
Več

 
 
Opišite žig društva. Nadaljujte stavek "Žig društva vsebuje ...".
Žig navadno vsebuje znak društva in dodatne sestavine, ni pa to nujno.
Več

 
 
Izberite upravno enoto, pri kateri se bo društvo registriralo.
Društvo se registrira pri upravni enoti, na območju katere ima društvo svoj sedež.

 
 
Vpišite namen delovanja društva. Nadaljujte stavek: "Društvo je združenje z namenom ...".
Primeri možnih odgovorov: "organiziranja kulturnih, športnih in družabnih prireditev", "vzdrževanja in promocije znanja onkologije in izmenjave informacij z različnih onkoloških in sorodnih področij" itd.

Ni dovoljeno ustanoviti društva, katerega namen, cilji ali dejavnost merijo na nasilno spremembo ustavne ureditve, na izvrševanje kaznivih dejanj ali spodbujajo k narodni, rasni, verski ali drugi neenakopravnosti, razpihovanju narodnega, rasnega, verskega ali drugega sovraštva in nestrpnosti oziroma spodbujajo k nasilju ali vojni. Prav tako ni dovoljeno ustanoviti društva, katerega namen je ustvarjanje dobička, ali društva, katerega izključna dejavnost je pridobitna dejavnost, niti ni dovoljeno delovanje takšnega društva.

 
 
Vpišite cilj društva:

 
 
Vpišite sredstva oziroma metode, s katerimi društvo dosega svoj namen.
Npr.:
- organiziranje kulturnih prireditev
- izdajanje informativnih brošur
- priprava in urejanje spletne strani
- informiranje in svetovanje za javnost
- ...

 
 
Nazaj
Naprej

PRIJAVA
Korak 2/5
Predviden čas izpolnjevanja
12 minut
Storitev vsebuje:
Individualno izdelan dokument, pripravljen za tisk
Navodila za uporabo dokumenta
Vzorec končnega dokumenta:
Statut društva - Društvo je samostojno in nepridobitno združenje, ki ga ustanovitelji ustanovijo zaradi uresničevanja skupnih interesov. Društvo lahko ustanovijo najmanj tri poslovno sposobne fizične osebe oziroma pravne osebe.

Statut društva je temeljni akt društva, ki določa pravice in obveznosti organov in članov društva ter strukturo in ureditev društva.

Statut predstavlja osnovno podlago za ustanovitev in delovanje društva. Vsebuje ime in sedež društva, namen in cilje, pravice in obveznosti članov, financiranje, prenehanje društva in določbe o organih društva.
Cena:39,89 EUR (399 točk)
Zakaj uporabiti
e-obrazec?

Pogosto menimo, da potrebujemo le nek vzorec, pribljižek dokumenta, da lahko opravimo določen posel.

Vendar običajno ni tako.

Vsak pravni dokument mora biti pripravljen v skladu s pravnimi predpisi, saj lahko le tako zavarujemo svoje interese in brez težav izpeljemo postopke.

e-obrazec poskrbi, da sami, brez pravnega znanja izdelate takšen dokument, saj namesto Vas v le nekaj minutah samodejno izdela in vsebinsko prilagodijo Vaš dokument, tako da vsebinsko ustreza Vaši konkretni situaciji...


e-obrazec 1115 - Statut društva e-obrazec 1115 - Statut društva e-obrazec 1115 - Statut društva

Izdelava pravnih dokumentov - Pravni nasvet po e-Pošti - Brezplačni e-Priročniki - Članki in nasveti - Oglaševanje

Kontakt in pomoč uporabnikom: Kontaktni obrazec I T: 01 / 511 42 60 I M: 051 / 204 821 I info@informiran.si

© INform, pretok znanja d.o.o. 2004-2017. Vse pravice pridržane.