Informiran.si - Bližnjica skozi birokracijo ...
Oglaševanje na Informiran.si
Izdelava dokumenta po naročilu

Če dokumenta, ki ga potrebujete, niste našli na našem portalu, nam pošljite opis in izdelali ga bomo individualno:

Pošljite podatke
[Kliknite tu]

24. februar 2017 | Prijava |
RUBRIKE
Avtomobili
Delo in zaposlovanje
Dopisi, opomini in pooblastila
Družba
Državna uprava in občine
Gospodarstvo
Izvršbe
Kazniva dejanja in prekrški
Ločitveni postopki
Nepremičnine
Osebni stečaj
Pogodbe
Pravilniki (interni akti) v podjetju
Pravne zadeve
Računovodstvo in davki
Stečaj in prisilna poravnava
Šolstvo
Turizem
Kako do pravnega dokumenta?
Načini plačila
Video navodila za uporabo portala
Pogosta vprašanja uporabnikov
Zakaj e-obrazce uporablja že več kot 82.000 registriranih uporabnikov?

"Super ste nimam besed, hitri točni in splošno odlični pri delu katerega opravljate. Hvala ker ste tu!!!!"

Valdet
Pravni nasvet po e-Pošti
paket OSEBNI STEČAJ
BREZPLAČNI pravni e-priročniki
Pravni nasveti
Članki in nasveti
Davčne olajšave za RR projekte
Izdelava pogodb po naročilu
Splošni pogoji
Piškotki
Koristne povezave
Sponzorirane povezave:
Znižanje davka na dobiček v vlaganjem v R&R
<<< Nazaj na seznam člankov  
|

Znižanje davka na dobiček z vlaganjem v R&R
Kako uveljavljati davčno olajšavo za vlaganje v raziskovalno razvojne projekte?

Kako uveljavljati davčno olajšavo za vlaganje v raziskovalno razvojne projekte?

Podjetja, ki izvajate raziskovalno-razvojne projekte, lahko sredstva, ki ji vlagate v ta namen, uveljavljate kot 100% davčno olajšavo, pri obračunu davka na dobiček.

To pomeni, da če podjetje denimo v letu za raziskovalno-razvojne projekte letno uveljavljajo vloži 10.000 EUR, ta znesek v celoti uveljavlja kot olajšavo in se dejansko odšteje od dobička, ki je nato predmet obdavčitve.

V naslednjem članku si bomo pogledali za katere raziskovalno-razvojne projekte lahko davčno olajšavo uveljavljate, kakšni so pogoji in kaj je potrebno storiti za uveljavljanje davčne olajšave.

 

Komu so davčne olahšave za vlaganje v R&R namenjene?

Na podlagi sprememb ZDoh-2 in ZDDPO-2, lahko od 1.1.2013 podjetja v Sloveniji, ki izvajajo raziskovalno-razvojne projekte, uveljavljajo nove, višje olajšave, ki so v primeru vlaganj v raziskave in razvoj sedaj kar 100%.

Namenjene so vsem tistim propulzivnim podjetjem (ne glede na panogo in velikost), ki resno in sistematično vlagajo sredstva v razvoj novih in/ali bistveno izboljšanih proizvodov/storitev, s katerimi bodo lahko prodrla na nova ciljna tržišča oziroma povečala tržni delež na obstoječih trgih.

Če ste eno od teh perspektivnih, propulzivnih podjetij, preprosto morate izkoristiti priložnost, da vsa vložena sredstva v raziskave in razvoj v podjetju uveljavite kot 100% davčno olajšavo pri obračunu davka na dobiček (pri čemer boste znesek letnega vložka v raziskave in razvoj preprosto v celoti odšteli od dobička, ki je nato predmet obdavčitve).

 

Primer uveljavljanja olajšave

Podjetje d.o.o. je v preteklem letu poslovalo z 5.000€, za kar bo moralo plačati davek na dobiček (17%) v višini 850€ (od 1.1.2017 davčna stopnja znaša 19%).

Ker pa je Podjetje d.o.o. v preteklem letu v raziskovalno razvojne projekte vložilo 3.000€, lahko ta vlaganja uveljavlja kot davčno olajšavo.

Tako se mu bo kot obdavčen dobiček štela le razlika (dobiček-vlaganja v R&R), torej 2.000€. Tako bo plačalo le 360€ davka na dobiček.

Brez olajšave: Z olajšavo:
 
Dobiček: 5.000€ Dobiček: 5.000€
Olajšava: 0€ Olajšava: 3.000€
Obdavčljiv znesek: 5.000€ Obdavčljiv znesek: 2.000€
Davek: 850€ Davek: 340€

Prihranek: 0€ Prihranek: 510€

 

Brez programa - načrta projekta ni davčne olajšave

Davčna olajšava za vlaganja v raziskave in razvoj se prizna ob pogoju, da so vlaganja v raziskave in razvoj, ki se lahko kvalificirajo za olajšavo, poprej opredeljena v poslovnem načrtu ali posebnem razvojnem projektu oziroma programu zavezanca, in to podrobno in tako, da je možno pozneje spremljati in preverjati skladnost s projektom oziroma razvojnim programom.

Da boste torej davčne olajšave za vlaganja v raziskave in razvoj lahko uspešno uveljavili, boste morali (med drugim) izpolniti naslednja dva ključna pogoja:

  1. Dokazati boste morali, da je bil razvojno-raziskovalni projekt v resnici načrtovan in izveden – morali boste torej imeti narejen program (poslovni načrt) za R&R projekt (pisni dokument z opisom projekta) za vsak posamezni projekt (in dokazila, da je bil projekt potem tudi izveden). Tak program, skupaj s pravilnikom in prilogami lahko sestavite s pomočjo e-obrazca: Program (poslovni načrt) z v skladu s pravilnikom o uveljavljanju davčnih olajšav za vlaganja v raziskave in razvoj, skupaj s pravilnikom in prilogami.
  2. Prepričati FURS, da gre v primeru projekta, ki ste ga opisali v poslovnem načrtu, res za raziskovalno-razvojni projekt. (pri tem lahko izkoristite izredno ugodno opcijo nakupa svetovalnega paketa z 1-urnim svetovanjem na temo, kako naj se projekt stranke predstavi, da bo sprejemljiv glede na uradne definicije raziskav in razvoja, s poudarkom na ciljih projekta, predvidenih aktivnostih in tveganjih, ki jih projekt vključuje – več o tem...).

Da boste zadostili drugemu pogoju, bo moral biti vaš poslovni načrt – opis vašega raziskovalno-razvojnega projekta nujno usklajen s Pravilnikom o uveljavljanju davčnih olajšav za vlaganja v raziskave in razvoj, predvsem s 5. členom tega pravilnika, ki natančneje določa definicije raziskav in razvoja, ki bodo sprejemljive kot davčne olajšave.

Tak program (poslovni načrt) za R&R projekt, skupaj s pravilnikom in prilogami lahko sestavite s pomočjo e-obrazca: Program (poslovni načrt) z v skladu s pravilnikom o uveljavljanju davčnih olajšav za vlaganja v raziskave in razvoj, skupaj s pravilnikom in prilogami.

  Program (poslovni načrt) z v skladu s pravilnikom o uveljavljanju davčnih olajšav za vlaganja v raziskave in razvoj, skupaj s pravilnikom in prilogami
Program (poslovni načrt) z v skladu s pravilnikom o uveljavljanju davčnih olajšav za vlaganja v raziskave in razvoj, skupaj s pravilnikom in prilogami

Pri notranje raziskovalni dejavnosti to pomeni izvirno in sistematično raziskovanje znotraj podjetja zavezanca, namenjeno pridobivanju novega znanja, ki je relevantno za razvoj inovacij v podjetju in vključuje iskanje različnih možnih širših in specifičnih novih rešitev pri materialih, napravah, proizvodih, procesih, sistemih in pri storitvah.

Notranja razvojna dejavnost pa pomeni sistematično uporabo znanja, pridobljenega z raziskovanjem ali praktičnimi izkušnjami za razvoj novih ali bistveno izboljšanih materialov, naprav, proizvodov, procesov, sistemov ali storitev.

Ob upoštevanju vsebinske opredelitve notranje raziskovalne in notranje razvojne dejavnosti zavezanca, kakor je dana v prvem in drugem odstavku 5. člena pravilnika, se pri ugotavljanju zneska, ki predstavlja vlaganje v notranje raziskovalno-razvojne dejavnosti zavezanca, kot osnovno merilo za razlikovanje oziroma razmejitev raziskav in razvoja od sorodnih in drugih dejavnosti upošteva navzočnost pomembnega elementa novosti in reševanja znanstvene oziroma tehnične negotovosti.

Kot praktična podlaga za presojo v težjih primerih pa se uporablja dodatni opis posebnih primerov, ki je v Prilogi 3 obravnavanega pravilnika.

 

Upravičeni stroški projekta – kaj lahko uveljavljate kot olajšavo

Vlaganja v notranje raziskovalno-razvojne dejavnosti zavezanca vključujejo:

  • stroške dela oseb, ki delajo na konkretnih raziskovalnih oziroma razvojnih projektih v podjetju v danem obdobju,
  • nakup raziskovalno-razvojne opreme, ki se izključno in stalno uporablja pri izvajanju raziskovalno-razvojne dejavnosti zavezanca,
  • materialne stroške, povezane z raziskovalno-razvojno dejavnostjo, vključno s stroški podpornih storitev za to dejavnost,
  • stroške izobraževanja, izključno za potrebe raziskovalno-razvojnih projektov v podjetju,
  • stroške, povezane z zaščito intelektualne lastnine, ki neposredno izhaja iz raziskovalno-razvojnih dejavnosti zavezanca.

Vlaganja v nakup raziskovalno-razvojnih storitev vključujejo stroške pogodb z zunanjimi strokovnjaki in raziskovalci, ki delajo na raziskovalno-razvojnem projektu oziroma programu zavezanca, in stroške pogodb za izvajanje raziskovalno-razvojnih aktivnosti,

sklenjenih z raziskovalno-razvojnimi organizacijami in drugimi osebami, registriranimi za opravljanje raziskovalno-razvojnih dejavnosti.

Med vlaganja v nakup raziskovalno-razvojnih storitev ne sodi nakup licenc.

 

Vodenje stroškov projekta

Skozi izvedbo raziskovalno-razvojnega projekta morate za ta projekt, na posebnem stroškovnem mestu, voditi natančne stroške za projekt. Natančno, redno in sistematično vodenje stroškov projekta je izredno pomembno, saj bodo ti stroški predstavljali davčno olajšavo, ki jo boste nato uveljavljali. Bolj pravilno in transparentno kot boste vodili stroške na projektu, lažje jih uveljavili kot davčno olajšavo na koncu.

Zato je priporočljivo, da si pri tem pomagate s specializiranimi programi za vodenje prav takšnih projektov, kot je denimo program EFAMT® Tax.

 

Oddaja vloge na FURS

Na FURS morate oddati Program oz. poslovni načrt za vsak posamezen projekt, ki mora biti pripravljen skladu s pravilnikom.

Pravilnik o uveljavljanju davčnih olajšav za vlaganja v raziskave in razvoj dodatno ureja tudi način uveljavljanja davčnih olajšav za vlaganja v raziskave in razvoj: določa Obrazec za uveljavljanje davčnih olajšav za vlaganja v raziskave in razvoj, vključno z metodologijo za njegovo izpolnjevanje.

Navedeni obrazec bo moral zavezanec, ki bo te olajšave uveljavljal, predložiti hkrati s predložitvijo davčnega obračuna davka od dohodkov pravnih oseb kot prilogo oziroma sestavni del davčnega obračuna.

 

Kako Vam lahko pomagamo pri uveljavljanju davčne olajšave za vlaganja v R&R? Kliknite tu...

 

 

 

blog comments powered by Disqus

 

Povežite se z nami...

 

 

Koristne povezave v zvezi s člankom:

Pravni dokumenti:


Ostalo:

PRIJAVA
PODPORA

Pomoč uporabnikom:
Kontakt: 01 511 42 60
GSM: 051 204 821

info@informiran.si


? Video navodila za uporabo portala >>>

 
AKTUALNO

Paket OSEBNI STEČAJ
Sami izdelajte dokumente za osebni stečaj in prihranite!

kliknite tu!

Sami izdelajte dokumente za osebni stečaj in prihranite!


Osebni stečaj - Glavne novosti na področju osebnega stečaja
kliknite tu!

Osebni stečaj - Glavne novosti na področju osebnega stečaja


Brezplačni pravni članki in nasveti
Koristni pravni članki, postopki in nasveti, s področja prava in podjetništva.
kliknite tu!

Brezplačni pravni članki in nasveti

PRAVNI e-PRIROČNIKI

Kako do razveze
zakonske zveze

Za brezplačni priročnik
kliknite tu!

Brezplačni priročnik: Kako do razveze zakonske zveze

več priročnikov...

ČLANKI IN NASVETI

Odgovori na najbolj pogosto zastavljena vprašanja o osebnem stečaju [kliknite tu...]

Odgovori na najbolj pogosto zastavljena vprašanja o osebnem stečaju


Kaj lahko storite, ko Vam grozi odvzem vozniškega dovoljenja (izpita)
[kliknite tu...]

Kaj lahko storite, ko Vam grozi odvzem vozniškega dovoljenja (izpita)


Kje dobiti brezplačen izpisek iz zemljiške knjige (zemljiškoknjižni izpisek)?
[kliknite tu...]

Kje dobiti brezplačen izpisek iz zemljiške knjige (zemljiškoknjižni izpisek)?


Ločitev - Odgovori na pogosta vprašanja
[kliknite tu...]

Ločitev - Odgovori na pogosta vprašanja


> Več nasvetov...


> Brezplačni video nasveti


INFORMIRAN.SI
Informiran.si uradni ponudnik državnih elektronskih obrazcev Informiran.si uradni ponudnik državnih elektronskih obrazcev

Uporabo portala priporočata GZS in OZS
Uporabo portala www.informiran.si priporoča GZS Uporabo portala www.informiran.si priporoča OZS

Smo pooblaščen posrednik za avast! antivirusno zaščito.
avast! 7 PRO - 10% popust...


POPUSTI do 30% pri storitvah Inštituta za računovodstvo in Poslovne hiše Unjija, za naše uporabnike...
Inštitut za računovodstvo   Računovodska hiša Unija

POPULARNIH 5
Prijava terjatev v stečajnem postopku
Predlog za sporazumno razvezo zakonske zveze (ločitev)
Tožba za razvezo zakonske zveze (ločitev)
Prijava terjatev v postopku prisilne poravnave
Darilna pogodba za nepremičnino
SPREMLJAJTE NAS

Informiran.si - Bližnjica skozi birokracijo Informiran.si - Bližnjica skozi birokracijo Informiran.si - Bližnjica skozi birokracijo

Izdelava pravnih dokumentov - Pravni nasvet po e-Pošti - Brezplačni e-Priročniki - Članki in nasveti - Oglaševanje

Kontakt in pomoč uporabnikom: Kontaktni obrazec I T: 01 / 511 42 60 I M: 051 / 204 821 I info@informiran.si

© INform, pretok znanja d.o.o. 2004-2017. Vse pravice pridržane.