Informiran.si - Bližnjica skozi birokracijo ...
Oglaševanje na Informiran.si
Izdelava dokumenta po naročilu

Če dokumenta, ki ga potrebujete, niste našli na našem portalu, nam pošljite opis in izdelali ga bomo individualno:

Pošljite podatke
[Kliknite tu]

23. februar 2017 | Prijava |
RUBRIKE
Avtomobili
Delo in zaposlovanje
Dopisi, opomini in pooblastila
Družba
Državna uprava in občine
Gospodarstvo
Izvršbe
Kazniva dejanja in prekrški
Ločitveni postopki
Nepremičnine
Osebni stečaj
Pogodbe
Pravilniki (interni akti) v podjetju
Pravne zadeve
Računovodstvo in davki
Stečaj in prisilna poravnava
Šolstvo
Turizem
Kako do pravnega dokumenta?
Načini plačila
Video navodila za uporabo portala
Pogosta vprašanja uporabnikov
Zakaj e-obrazce uporablja že več kot 82.000 registriranih uporabnikov?

"Super ste nimam besed, hitri točni in splošno odlični pri delu katerega opravljate. Hvala ker ste tu!!!!"

Valdet
Pravni nasvet po e-Pošti
paket OSEBNI STEČAJ
BREZPLAČNI pravni e-priročniki
Pravni nasveti
Članki in nasveti
Davčne olajšave za RR projekte
Izdelava pogodb po naročilu
Splošni pogoji
Piškotki
Koristne povezave
Sponzorirane povezave:
Ugovor v osebnem stečaju
<<< Nazaj na seznam člankov  
|

Ugovor v osebnem stečaju
Kdaj lahko upnik ugovarja zoper odpust dolgov?

Osebni stečaj - Kdaj lahko upnik ugovarja zoper odpust dolgov?

Tako upnik, kot tudi stečajni upravitelj lahko ugovarjata zoper odpust obveznosti dolžnika v osebnem stečaju.

Vendar pa morajo za to obstajati razlogi za ugovor, ki jih predvideva zakon.

V naslednjem članku bomo preverili, kdaj lahko upnik ugovarja zoper odpust dolgov stečajnega dolžnika v osebnem stečaju, kako, ter v kakšnem roku mora upnik vložiti ugovor.

Opozoriti je potrebno tudi, da se na področju osebnega stečaja obetajo spremembe, ki bodo vplivale tudi na možnost upnika in možnost ugovora zoper odpusta dolga.
Več o spremembah, ki se obetajo, lahko preberete v članku: Osebni stečaj - Glavne novosti na področju osebnega stečaja.

 

Kdaj lahko upnik ugovarja zoper odpust dolgov?

Namen odpusta obveznosti je poštenemu in vestnemu stečajnemu dolžniku omogočiti, da preneha tisti del njegovih obveznosti, ki jih ni zmožen izpolniti iz premoženja, ki ga ima ob začetku postopka osebnega stečaja ali ki ga lahko pridobi med postopkom osebnega stečaja do poteka preizkusnega obdobja.

Vsak upnik v osebnem stečaju, lahko zoper odpust obveznosti na sodišče vloži ugovor in tako ugovarja, da bi se dolžniku dolgovi odpustili.

Ugovor zoper odpust obveznosti lahko upnik vloži, če:

obstaja ovira za odpust obveznosti iz 399. člena ZFPPIPP:

 1. če je bil stečajni dolžnik pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje proti premoženju ali gospodarstvu, razen če je ta obsodba do poteka preizkusnega obdobja že izbrisana iz kazenske evidence ali če se do poteka preizkusnega obdobja izpolnijo pogoji za njen izbris na podlagi zakonske rehabilitacije, ali
 2. če je bilo o odpustu obveznosti stečajnemu dolžniku že pravnomočno odločeno v naslednjih primerih in od pravnomočnosti sklepa ali sodbe še ni preteklo deset let:
  • če so bile stečajnemu dolžniku njegove obveznosti že odpuščene,
  • če je bil predlog stečajnega dolžnika za odpust obveznosti zavrnjen, ker je dolžnik kršil svoje obveznosti iz 383.b, 384., 386. ali 401. člena ZFPPIPP, ali zaradi ovire iz tretjega odstavka tega člena ali
  • če je bil sklep o odpustu obveznosti razveljavljen po 411. členu tega zakona.

Odpust obveznosti prav tako ni dovoljen, če iz ravnanj stečajnega dolžnika v zadnjih petih letih pred uvedbo postopka osebnega stečaja ali glede na njegov premoženjski položaj izhaja, da bi bil odpust obveznosti temu stečajnemu dolžniku v nasprotju z namenom odpusta obveznosti iz prvega odstavka tega člena (če je prišlo do zlorabe pravice do odpusta obveznosti).

Velja, če se ne dokaže drugače, da predlog za odpust obveznosti pomeni zlorabo pravice do odpusta obveznosti, v naslednjih primerih:

 1. če je stečajni dolžnik v zadnjih petih letih pred uvedbo postopka osebnega stečaja ali po njegovi uvedbi dal neresnične, nepravilne ali nepopolne podatke, ki jih davčni organ potrebuje za pobiranje davkov ali prispevkov, zaradi česar mu je pristojni davčni organ dodatno ali naknadno odmeril davek ali naložil plačilo prispevkov v znesku najmanj 4.000 evrov,
 2. če je stečajni dolžnik v zadnjih petih letih pred uvedbo postopka osebnega stečaja z neresničnimi, nepravilnimi ali nepopolnimi podatki o svojem premoženjskem položaju v svojo korist ali v korist druge fizične ali pravne osebe pridobil posojilo, subvencijo ali pomoč iz javnih sredstev v znesku najmanj 4.000 evrov,
 3. če je stečajni dolžnik v zadnjih petih letih pred uvedbo postopka osebnega stečaja prevzemal obveznosti, ki so nesorazmerne z njegovim premoženjskim položajem, ali če je razpolagal s svojim premoženjem neodplačno ali za neznatno plačilo,
 4. če je stečajni dolžnik izvedel pravno dejanje, ki ima po 271. členu ZFPPIPP značilnost izpodbojnega pravnega dejanja in je bil v skladu z 277. členom ZFPPIPP uveljavljen zahtevek za izpodbijanje tega pravnega dejanja, ali
 5. če lahko stečajni dolžnik glede na svoj premoženjski položaj v celoti izpolni svoje obveznosti.

 

Če dolžnik krši svoje obveznosti iz 383.b člena ZFPPIPP:

Dolžnik je dolžan v postopku osebnega stečaja sodelovati s sodiščem in z upraviteljem ter se odzivati na sodna pisanja in pozive upravitelja.

Dolžnik mora sodišču in upravitelju poleg identifikacijskih podatkov posredovati tudi kontaktne podatke, na katerih je zanesljivo dosegljiv:

 • elektronski naslov ali
 • telefonsko številko in
 • poštni naslov za vročanje pošiljk, če je ta različen od naslova njegovega stalnega ali začasnega prebivališča.

 

Če dolžnik krši svoje obveznosti iz 384. člena ZFPPIPP:

 1. sodišču mora dati overjeno poročilo o stanju svojega premoženja, prihodkih in transakcijskih računih;
 2. Dolžnik mora med postopkom osebnega stečaja:
  • upravitelju nemudoma sporočiti vsako spremembo prihodkov, premoženja ali TRR-ja ali vsako spremembo naslova svojega prebivališča, na katerem mu je mogoče opraviti vročitev, ali kontaktnih podatkov, in
  • upravitelju ali sodišču na njegovo zahtevo dati vsa pojasnila in dokumente o svojem premoženju in poslih, ki jih je izvedel v zadnjih petih letih pred uvedbo postopka osebnega stečaja.

 

Če dolžnik krši svoje obveznosti iz 386. člena ZFPPIPP:

 1. če med stečajnim postopkom sklepa pogodbe ali opravlja druge pravne posle ali dejanja, katerih predmet je razpolaganje z njegovim premoženjem, ki spada v stečajno maso,
 2. če brez soglasja sodišča:
  • najame kredit ali posojilo ali da porošto,
  • odpre nov transakcijski ali drug denarni račun,
  • se odpove dediščini ali drugim premoženjskim pravicam.

 

Če dolžnik krši svoje obveznosti iz 401. člena ZFPPIPP:

 1. če je zaposlen: mora izpolnjevati svoje obveznosti do delodajalca po pogodbi o zaposlitvi in druge obveznosti iz delovnega razmerja,
 2. če ni zaposlen in je sposoben za delo:
  • si mora prizadevati, da najde zaposlitev,
  • ne sme odkloniti nobene ponujene redne ali občasne zaposlitve ali drugega dela, razen če ponujene zaposlitve ali dela ni sposoben opravljati, in
  • upravitelju mora mesečno poročati o dejanjih, ki jih je opravil, da bi našel zaposlitev.

Dolžnik mora spoštovati in opravljati tudi morebitna dodatna ravnanja, potrebna za izpolnitev obveznosti, ki mu jih določi sodišče.

 

Ugovor zaradi prekratkega preizkusnega obdobja

Upnik lahko z ugovorom uveljavlja tudi, da je preizkusno obdobje prekratko. V tem primeru je rok za ugovor 6 mesecev po objavi oklica o začetku postopka za odpust obveznosti.

 

Kako upnik ugovarja?

Upnik na sodišče, ki vodi postopek vloži ugovor.

e-obrazec: Ugovor upnika zoper odpust obveznosti ali zaradi prekratke preizkusne dobe v osebnem stečaju

Po prejemu ugovora sodišče v treh delovnih dneh po prejemu ugovora razpiše narok za obravnavo ugovora proti odpustu obveznosti.

Vlagatelj ugovora proti odpustu obveznosti se mora naloga udeležiti, drugače se smatra, da je narok umaknil.

  Ugovor upnika zoper odpust obveznosti ali zaradi prekratke preizkusne dobe v osebnem stečaju
Ugovor upnika zoper odpust obveznosti ali zaradi prekratke preizkusne dobe v osebnem stečaju

 

Kakšen je rok za vložitev ugovora zoper odpust obveznosti?

Ugovor proti odpustu obveznosti je treba vložiti do poteka preizkusnega obdobja.

 

 

blog comments powered by Disqus

 

Povežite se z nami...

 

 

Koristne povezave v zvezi s člankom:

Pravni dokumenti:

Stečaj in prisilna poravnava:

Članki:

 

Dokumentacijo za začetek osebnega stečaja lahko izdelate sami v le nekaj minutah. Kliknite tu...

PRIJAVA
PODPORA

Pomoč uporabnikom:
Kontakt: 01 511 42 60
GSM: 051 204 821

info@informiran.si


? Video navodila za uporabo portala >>>

 
AKTUALNO

Paket OSEBNI STEČAJ
Sami izdelajte dokumente za osebni stečaj in prihranite!

kliknite tu!

Sami izdelajte dokumente za osebni stečaj in prihranite!


Osebni stečaj - Glavne novosti na področju osebnega stečaja
kliknite tu!

Osebni stečaj - Glavne novosti na področju osebnega stečaja


Brezplačni pravni članki in nasveti
Koristni pravni članki, postopki in nasveti, s področja prava in podjetništva.
kliknite tu!

Brezplačni pravni članki in nasveti

PRAVNI e-PRIROČNIKI

Kako do razveze
zakonske zveze

Za brezplačni priročnik
kliknite tu!

Brezplačni priročnik: Kako do razveze zakonske zveze

več priročnikov...

ČLANKI IN NASVETI

Odgovori na najbolj pogosto zastavljena vprašanja o osebnem stečaju [kliknite tu...]

Odgovori na najbolj pogosto zastavljena vprašanja o osebnem stečaju


Kaj lahko storite, ko Vam grozi odvzem vozniškega dovoljenja (izpita)
[kliknite tu...]

Kaj lahko storite, ko Vam grozi odvzem vozniškega dovoljenja (izpita)


Kje dobiti brezplačen izpisek iz zemljiške knjige (zemljiškoknjižni izpisek)?
[kliknite tu...]

Kje dobiti brezplačen izpisek iz zemljiške knjige (zemljiškoknjižni izpisek)?


Ločitev - Odgovori na pogosta vprašanja
[kliknite tu...]

Ločitev - Odgovori na pogosta vprašanja


> Več nasvetov...


> Brezplačni video nasveti


INFORMIRAN.SI
Informiran.si uradni ponudnik državnih elektronskih obrazcev Informiran.si uradni ponudnik državnih elektronskih obrazcev

Uporabo portala priporočata GZS in OZS
Uporabo portala www.informiran.si priporoča GZS Uporabo portala www.informiran.si priporoča OZS

Smo pooblaščen posrednik za avast! antivirusno zaščito.
avast! 7 PRO - 10% popust...


POPUSTI do 30% pri storitvah Inštituta za računovodstvo in Poslovne hiše Unjija, za naše uporabnike...
Inštitut za računovodstvo   Računovodska hiša Unija

POPULARNIH 5
Prijava terjatev v stečajnem postopku
Predlog za sporazumno razvezo zakonske zveze (ločitev)
Tožba za razvezo zakonske zveze (ločitev)
Prijava terjatev v postopku prisilne poravnave
Darilna pogodba za nepremičnino
SPREMLJAJTE NAS

Informiran.si - Bližnjica skozi birokracijo Informiran.si - Bližnjica skozi birokracijo Informiran.si - Bližnjica skozi birokracijo

Izdelava pravnih dokumentov - Pravni nasvet po e-Pošti - Brezplačni e-Priročniki - Članki in nasveti - Oglaševanje

Kontakt in pomoč uporabnikom: Kontaktni obrazec I T: 01 / 511 42 60 I M: 051 / 204 821 I info@informiran.si

© INform, pretok znanja d.o.o. 2004-2017. Vse pravice pridržane.