Sklepi, sporazumi, soglasja, obvestila ...
Oglaševanje na Informiran.si
Izdelava dokumenta po naročilu

Če dokumenta, ki ga potrebujete, niste našli na našem portalu, nam pošljite opis in izdelali ga bomo individualno:

Pošljite podatke
[Kliknite tu]

Delo in zaposlovanje / Delodajalci / Sklepi, sporazumi, soglasja, obvestila24. februar 2017 | Prijava |
RUBRIKE
Avtomobili
Delo in zaposlovanje
Dopisi, opomini in pooblastila
Družba
Državna uprava in občine
Gospodarstvo
Izvršbe
Kazniva dejanja in prekrški
Ločitveni postopki
Nepremičnine
Osebni stečaj
Pogodbe
Pravilniki (interni akti) v podjetju
Pravne zadeve
Računovodstvo in davki
Stečaj in prisilna poravnava
Šolstvo
Turizem
Kako do pravnega dokumenta?
Načini plačila
Video navodila za uporabo portala
Pogosta vprašanja uporabnikov
Zakaj e-obrazce uporablja že več kot 82.000 registriranih uporabnikov?

"Super ste nimam besed, hitri točni in splošno odlični pri delu katerega opravljate. Hvala ker ste tu!!!!"

Valdet
Pravni nasvet po e-Pošti
paket OSEBNI STEČAJ
BREZPLAČNI pravni e-priročniki
Pravni nasveti
Članki in nasveti
Davčne olajšave za RR projekte
Izdelava pogodb po naročilu
Splošni pogoji
Piškotki
Koristne povezave
Sponzorirane povezave:

Sklepi, sporazumi, soglasja, obvestila


Pametni e-obrazci:

 
Dogovor o odpravnini
S tem obrazcem si izdelate pisni dogovor o odpravnini, ki ga skleneta delavec in delodajalec v primeru redne odpovedi pogodbe o zaposlitvi in sicer takrat, ko delodajalec delavcu ponudi sklenitev...
[cena: 11,90 € | 119 točk]
 
Dogovor za odškodnino namesto odpovednega roka
Po 96. členu Zakona o delovnih razmerjih - 1 se lahko delavec in delodajalec v pisni obliki dogovorita o ustreznem denarnem povračilu namesto dela ali celotnega odpovednega roka.
[cena: 11,90 € | 119 točk]
 
Dopis inšpektoratu RS za delo o postopnem dvigu minimalne plače
To je dopis, ki ga delodajalec, ki je z delavci sklenil sporazum o postopnem dvigu minimalne plače, skupaj s tem sporazumom, pošlje na Inšpektorat RS za delo.
[cena: brezplačno]
 
Dopis sindikatu v zvezi s predlogom splošnega akta
Delodajalec mora predloge splošnih aktov, s katerimi določa organizacijo dela ali določa obveznosti, ki jih morajo delavci poznati zaradi izpolnjevanja pogodbenih in drugih obveznosti, pred sprejemom...
[cena: 11,90 € | 119 točk]
 
Izjava zaposlenega o varovanju osebnih podatkov
V skladu s Pravilnikom o zavarovanju osebnih podatkov mora zaposleni pred nastopom dela na delovnem mestu, kjer se obdelujejo osebni podatki, podpisati posebno izjavo, ki ga zavezuje k varovanju...
[cena: brezplačno]
 
Obvestilo delavcem o prednostni pravici do zaposlitve
Kadar je pri delodajalcu prišlo do odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz poslovnih razlogov večjemu številu delavcev (členi od 96 do 102 Zakona o delovnih razmerjih), pa delodajalec v roku enega leta po...
[cena: 11,90 € | 119 točk]
 
Obvestilo delavcem o vsebini predloga splošnega akta
Če pri delodajalcu ni organiziranega sindikata, se s splošnim aktom delodajalca lahko določijo pravice, ki se v skladu z Zakonom o delovnih razmerjih - 1 lahko urejajo v kolektivnih pogodbah, če so...
[cena: 11,90 € | 119 točk]
 
Obvestilo delodajalca delavcu, da pogodba o zaposlitvi s smrtjo delodajalca – fizične osebe ne preneha
Obvestilo, ki ga naslednik umrlega delodajalca pošlje delavcu, ki je v delovnem razmerju pri umrlem delodajalcu, da delavčeva pogodba o zaposlitvi ne preneha veljati, ker naslednik nepretrgoma...
[cena: 11,90 € | 119 točk]
 
Obvestilo Inšpektoratu RS za delo, o namenu sklenitve sporazuma o postopnem dvigu minimalne plače
S tem dopisom delodajalec obvesti Inšpektorat RS za delo, o nameri sprejetja sporazuma o postopnem dvigu minimalne plače v svojem podjetju.
[cena: brezplačno]
 
Obvestilo neizbranemu kandidatu
Gre za obvezno obvestilo po Zakonu o delovnih razmerjih, ki ga mora delodajalec v osmih dneh po sklenitvi pogodbe o zaposlitvi z izbranim kandidatom za javno objavljeno prosto delovno mesto poslati...
[cena: 11,90 € | 119 točk]
 
Obvestilo o neizplačilu regresa, zaradi likvidnostnih težav delodajalca
Delodajalec mora izplačati regres svojim delavcem najkasneje do 1. julija tekočega koledarskega leta. V primeru nelikvidnosti delodajalca in če to omogoča njegova kolektivna pogodba, lahko...
[cena: 11,90 € | 119 točk]
 
Obvestilo o predložitvi pisnega predloga pogodbe o zaposlitvi
Obrazec je namenjen delodajalcem, ki morajo praviloma tri dni pred predvideno sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi delavcu izročiti PISEN PREDLOG pogodbe o zaposlitvi, PISNO POGODBO o zaposlitvi pa šele...
[cena: brezplačno]
 
Obvestilo o prenehanju veljavnosti pogodbe o zaposlitvi, sklenjene za določen čas
Obvestilo o prenehanju veljavnosti pogodbe o zaposlitvi, sklenjene za določen čas, po zakonodaji sicer ni obvezen dokument, je pa koristen tako za delodajalca kot za delavca. Z njim namreč...
[cena: 11,90 € | 119 točk]
 
Odreditev nadurnega dela
Delodajalec mora delavcu nadurno delo odrediti v pisni obliki praviloma pred začetkom dela. Če zaradi narave dela ali nujnosti opravljanja nadurnega dela ni možno odrediti nadurnega dela delavcu...
[cena: brezplačno]
 
Potrdilo delavca o prejemu delovne knjižice (ob prenehanju veljavnosti pogodbe o zaposlitvi)
Delodajalec mora takoj ob prenehanju veljavnosti pogodbe o zaposlitvi delavcu proti potrdilu o prejemu vrniti delovno knjižico. S pomočjo tega obrazca se sestavi potrdilo, s katerim delavec potrdi,...
[cena: brezplačno]
 
Potrdilo delavca o prejemu kopije prijave v zavarovanje
Delodajalec je dolžan delavca po sklenitvi pogodbe o zaposlitvi prijaviti v obvezno pokojninsko, invalidsko, zdravstveno in zavarovanje za primer brezposelnosti ter mu v 15 dneh od nastopa dela...
[cena: brezplačno]
 
Potrdilo o izrabi letnega dopusta (ob prenehanju delovnega razmerja)
To potrdilo je delodajalec dolžan izročiti delavcu ob prenehanju delovnega razmerja. Potrdilo je namenjeno delavcu, v primeru menjave delodajalca pa tudi novemu delodajalcu. Zakon o delovnih...
[cena: 11,90 € | 119 točk]
 
Predlog (prošnja) za prenehanje pogodbe o zaposlitvi s sporazumom
Če želi delavec ali delodajalec prenehanje pogodbe o zaposlitvi s sporazumom, lahko nasprotni stranki ustno ali pisno predlaga oziroma zaprosi za prenehanje pogodbe o zaposlitvi s sporazumom. Pri...
[cena: brezplačno]
 
Prepoved opravljanja dela
V primeru odpovedi iz krivdnega razloga na strani delavca, ki ima vse znake kaznivega dejanja, lahko delodajalec za čas trajanja postopka delavcu prepove opravljati delo. S tem obrazcem si...
[cena: 11,90 € | 119 točk]
 
Sklep o določitvi letnega dopusta
S tem sklepom delodajalec določi, koliko dni dopusta pripada posameznemu delavcu v koledarskem letu. Število dni dopusta je namreč odvisno tudi od osebnih lastnosti in okoliščin posameznega delavca...
[cena: 11,90 € | 119 točk]
 
Sklep o določitvi odpravnine ob izteku pogodbe o zaposlitvi za določen čas
Prenovljeni zakon o delovnih razmerjih ZDR-1 v svojem 79. členu določa odpravnino za delavca, ki se mu izteče pogodba o zaposlitvi za določen čas, sklenjena po 12.4.2013. Pravice do odpravnine...
[cena: 11,90 € | 119 točk]
 
Sklep o določitvi odpravnine ob prenehanju pogodbe o zaposlitvi
Delodajalec, ki odpove pogodbo o zaposlitvi iz poslovnih razlogov ali iz razloga nesposobnosti, je dolžan izplačati delavcu odpravnino. Osnova za izračun odpravnine je povprečna mesečna plača, ki jo...
[cena: 19,90 € | 199 točk]
 
Sklep o določitvi poskusnega dela
Poskusno delo je lahko določeno že v pogodbi o zaposlitvi, lahko pa se uredi s posebnim sklepom, ki ga delodajalec pripravi s pomočjo tega obrazca. Poskusno delo lahko traja največ šest mesecev in...
[cena: 19,90 € | 199 točk]
 
Sklep o določitvi poslovnih skrivnosti
S tem sklepom delodajalec določi, kateri podatki se štejejo za delodajalčevo poslovno skrivnost. Podatkov, k i so določeni kot poslovna skrivnost, delavec ne sme izkoriščati za svojo osebno uporabo...
[cena: 19,90 € | 199 točk]
 
Sklep o izbiri kandidata na javno objavljeno delovno mesto
Ta sklep po zakonu sicer ni več obvezen, vendar pa delodajalec tak sklep lahko sprejme in s tem tudi formalno potrdi svojo odločitev o tem, katerega izmed kandidatov na javno objavljeno prosto...
[cena: 19,90 € | 199 točk]
 
Sklep o podaljšanju pripravništva
Trajanje pripravništva se lahko podaljša v dveh primerih (121. člen Zakona o delovnih razmerjih): 1. če pripravnik dela s krajšim delovnim časom od polnega; v tem primeru se pripravništvo sorazmerno...
[cena: 11,90 € | 119 točk]
 
Sklep o prepovedi opravljanja dela v času zadržanja učinkovanja prenehanja pogodbe o zaposlitvi zaradi odpovedi
Delodajalec lahko v času zadržanja učinkovanja prenehanja pogodbe o zaposlitvi zaradi odpovedi delavcu prepove opravljati delo do izvršljive arbitražne odločitve oziroma do odločitve sodišča o...
[cena: 19,90 € | 199 točk]
 
Sklep o pripravništvu
Pripravništvo se lahko uredi s posebnim sklepom, lahko pa je že urejeno s samo pogodbo o zaposlitvi.
[cena: 19,90 € | 199 točk]
 
Sklep o skrajšanju pripravništva
Trajanje pripravništva se lahko na predlog pripravnikovega mentorja skrajša, vendar le do polovice prvotno določenega trajanja (npr. če naj bi pripravništvo sicer trajalo eno leto, se lahko skrajša...
[cena: 11,90 € | 119 točk]
 
Soglasje delavca za nočno in/ali nadurno delo
Starejšemu delavcu (delavcu starejšemu od 55 let), ter delavcu, ki neguje otroka, starega do treh let, ali ki živi sam in bodisi: - neguje in varuje otroka, mlajšega od sedem let, - neguje in...
[cena: 4,90 € | 49 točk]
 
Soglasje delavca za poračun (pobot) preveč izplačanega regresa
Delavec je po 131. členu ZDR-1 upravičen do 1/12 regresa za letni dopust za vsak dopolnjen mesec dela v tem letu. V primeru, da se pogodba o zaposlitvi prekine med koledarskim letom, delavec pa je...
[cena: 11,90 € | 119 točk]
 
Soglasje delavca za poračun (pobot) za povzročeno škodo delodajalcu
Delavec, ki na delu ali v zvezi z delom namenoma ali iz hude malomarnosti povzroči škodo delodajalcu, jo je dolžan povrniti. Najbolj pogosti so primeri neupravičenega koriščenja sredstev podjetja...
[cena: 11,90 € | 119 točk]
 
Soglasje starejšega delavca (delavca pred upokojitvijo), k redni odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga
Delodajalec ne sme delavcu, ki je dopolnil starost 58* let ali delavcu, ki mu do izpolnitve pogojev za starostno upokojitev manjka do pet let pokojninske dobe, brez njegovega pisnega soglasja...
[cena: 11,90 € | 119 točk]
 
Sporazum o denarnem nadomestilu (odškodnini) za neizkoriščen dopust ob prenehanju delovnega razmerja
Delodajalec je dolžan delavcu zagotoviti izrabo letnega dopusta skladno z določili Zakona o delovnih razmerjih, kolektivno pogodbo, oz. pogodbo o zaposlitvi. Izjava, s katero bi se delavec odpovedal...
[cena: 11,90 € | 119 točk]
 
Sporazum o podaljšanju poskusnega dela
V pogodbi o zaposlitvi, se lahko delavec in delodajalec dogovorita o poskusnem delu, ki lahko traja največ 6 mesecev. Izjemoma lahko delodajalec to obdobje podaljša, a le v primeru delavčeve začasne...
[cena: 11,90 € | 119 točk]
 
Sporazum o postopnem dvigu minimalne plače
Zakon o minimalni plači (ZMinP) dopušča možnost postopnega dviga minimalne plače, če bi dvig minimalne plače, v višini določeni v skladu s tem zakonom, povzročilo velike izgube in ogrozil obstoj...
[cena: 19,90 € | 199 točk]
 
Sporazum o prekinitvi pogodbe o zaposlitvi zaradi upokojitve delavca
S tem e-obrazcem izdelate sporazum o prekinitvi (razveljavitvi) pogodbe o zaposlitvi, zaradi upokojitve delavca. Sporazum mora biti sestavljen v PISNI obliki in začne veljati, ko ga podpišeta obe...
[cena: 11,90 € | 119 točk]
 
Sporazum o prenehanju veljavnosti konkurenčne klavzule
S tem sporazumom se delavec in delodajalec ob prenehanju pogodbe o zaposlitvi dogovorita, da konkurenčna klavzula, ki je bila določena v pogodbi o zaposlitvi, preneha veljati. S tem je delavec prost...
[cena: 11,90 € | 119 točk]
 
Sporazum o razveljavitvi pogodbe o zaposlitvi
Če želita delavec ali delodajalec prekiniti delovno razmerje, lahko to storita s sporazumno razveljavitvijo pogodbe o zaposlitvi (prej znana kot sporazumna prekinitev delovnega razmerja). Pri...
[cena: 11,90 € | 119 točk]
 
Ukrepi (pravilnik) za zavarovanje zaposlenih pred mobingom
S tem obrazcem si izdelate ukrepe oz. pravilnik za zavarovanje zaposlenih pred morebitnim nadlegovanjem, trpinčenjem, nasiljem in drugimi oblikami psihosocilanega tveganja na...
[cena: 39,89 € | 399 točk]
 
Vabilo kandidatu za prosto delovno mesto na razgovor
Vabilo na razgovor, ki se pošlje kandidatu, ki se je prijavil na prosto delovno mesto. V vabilu se navedejo kraj, datum in ura razgovora ter oseba, ki bo vodila razgovor s kandidatom.
[cena: brezplačno]
 
Vloga za pridobitev podatkov o datumu izpolnitve pogojev za starostno upokojitev delavca (na podlagi 3. odstavka 114. člena ZDR-1)
Delodajalec lahko v postopku redne odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga, od ZPIZ-a zahteva podatke o datumu izpolnitve pogojev za pridobitev pravice do starostne pokojnine za...
[cena: brezplačno]
 
Vrnitev dokumentov in izdaja potrdila o trajanju zaposlitve
Če je delavec to zahteval, mu je delodajalec ob prenehanju pogodbe o zaposlitvi dolžan vrniti vse njegove dokumente ter mu izdati tudi potrdilo o vrsti dela, ki ga je opravljal. S tem dopisom...
[cena: 11,90 € | 119 točk]
PRIJAVA
PODPORA

Pomoč uporabnikom:
Kontakt: 01 511 42 60
GSM: 051 204 821

info@informiran.si


? Video navodila za uporabo portala >>>

 
AKTUALNO

Paket OSEBNI STEČAJ
Sami izdelajte dokumente za osebni stečaj in prihranite!

kliknite tu!

Sami izdelajte dokumente za osebni stečaj in prihranite!


Osebni stečaj - Glavne novosti na področju osebnega stečaja
kliknite tu!

Osebni stečaj - Glavne novosti na področju osebnega stečaja


Brezplačni pravni članki in nasveti
Koristni pravni članki, postopki in nasveti, s področja prava in podjetništva.
kliknite tu!

Brezplačni pravni članki in nasveti

PRAVNI e-PRIROČNIKI

Kako do razveze
zakonske zveze

Za brezplačni priročnik
kliknite tu!

Brezplačni priročnik: Kako do razveze zakonske zveze

več priročnikov...

ČLANKI IN NASVETI

Odgovori na najbolj pogosto zastavljena vprašanja o osebnem stečaju [kliknite tu...]

Odgovori na najbolj pogosto zastavljena vprašanja o osebnem stečaju


Kaj lahko storite, ko Vam grozi odvzem vozniškega dovoljenja (izpita)
[kliknite tu...]

Kaj lahko storite, ko Vam grozi odvzem vozniškega dovoljenja (izpita)


Kje dobiti brezplačen izpisek iz zemljiške knjige (zemljiškoknjižni izpisek)?
[kliknite tu...]

Kje dobiti brezplačen izpisek iz zemljiške knjige (zemljiškoknjižni izpisek)?


Ločitev - Odgovori na pogosta vprašanja
[kliknite tu...]

Ločitev - Odgovori na pogosta vprašanja


> Več nasvetov...


> Brezplačni video nasveti


INFORMIRAN.SI
Informiran.si uradni ponudnik državnih elektronskih obrazcev Informiran.si uradni ponudnik državnih elektronskih obrazcev

Uporabo portala priporočata GZS in OZS
Uporabo portala www.informiran.si priporoča GZS Uporabo portala www.informiran.si priporoča OZS

Smo pooblaščen posrednik za avast! antivirusno zaščito.
avast! 7 PRO - 10% popust...


POPUSTI do 30% pri storitvah Inštituta za računovodstvo in Poslovne hiše Unjija, za naše uporabnike...
Inštitut za računovodstvo   Računovodska hiša Unija

POPULARNIH 5
Prijava terjatev v stečajnem postopku
Predlog za sporazumno razvezo zakonske zveze (ločitev)
Tožba za razvezo zakonske zveze (ločitev)
Prijava terjatev v postopku prisilne poravnave
Darilna pogodba za nepremičnino
SPREMLJAJTE NAS

Sklepi, sporazumi, soglasja, obvestila Sklepi, sporazumi, soglasja, obvestila Sklepi, sporazumi, soglasja, obvestila

Izdelava pravnih dokumentov - Pravni nasvet po e-Pošti - Brezplačni e-Priročniki - Članki in nasveti - Oglaševanje

Kontakt in pomoč uporabnikom: Kontaktni obrazec I T: 01 / 511 42 60 I M: 051 / 204 821 I info@informiran.si

© INform, pretok znanja d.o.o. 2004-2017. Vse pravice pridržane.